Új könyvek a városi könyvtárban

Nyolcvankét új kiadvánnyal gyarapodott a Pákolitz István Városi Könyvtár, ízelítőül néhány cím a teljesség igénye nélkül:

Bertényi Iván: A címertan reneszánsza

A szerző, a címertan legjelentősebb magyar szaktudósa az 1960-as években kezdte kutatásait, és közölte folyamatosan azok eredményeit. Ebben a kötetben több évtizedes munkájának áttekintését, válogatott tanulmányokat talál az érdeklődő – ezek közül néhánnyal kapcsolatban időközben újabb felvetések, eredmények születtek, ezért az előszóban közli a szerző a kiigazításokat. A kötet írásait három nagy fejezetbe csoportosították. A legterjedelmesebb a címertan, amely huszonnyolc tanulmányt tartalmaz, ennek első darabjából megtudhatja az olvasó, hogy Európában a 12. században jelentek meg a címerek, és egy évszázad múlva már Magyarországon is felbukkant az első címer Imre herceg pecsétjén.

Pease, Allan; Pease, Barbara: A férfinak szex kell, a nőnek szerelem

A pszichoterapeuta házaspár hosszú évek óta foglalkozik a nők és férfiak közti lelki különbségekkel, ok-okozati összefüggéseivel, és mindenekelőtt azzal, hogy segítsenek felszámolni az ezekből fakadó félreértéseket, konfliktusokat, és segítsenek ezáltal megőrizni a szerelmet, szeretetet egymás iránt. Most megjelenő könyvük is ennek az összetett témakörnek egyik – talán legtipikusabb – problémáját boncolgatja: a (nagyrészt szexcentrikus) férfiak és a (gyakorta inkább gyöngéd érzelmekre, biztonságra vágyó) nők sokszor radikálisan más elvárásait, igényeit a kapcsolatban.

Száva István: A hiúz a napba néz – Galilei életregénye

Galileo Galilei még csak tizennyolc éves, amikor már az inga mozgásával, a testek esésének törvényével foglalkozik. Kísérletek útján győződik meg arról, hogy a kétezer éves arisztotelészi tanítás felülvizsgálatra szorul: nincs igaza az ókori tudósnak, hogy a kétszer olyan nehéz tárgy kétszer olyan gyorsan esik. Hamarosan a páduai egyetem tanáraként nyilvánosan is elvégzi kísérletét, amellyel saját állítását is bizonyítja. A begyepesedett, saját fejükkel gondolkodni képtelen professzorok körében nagy felháborodást kelt, annál nagyobb a sikere a diákok és barátai körében.

Hegedüs Géza: A költői mesterség – bevezetés a magyar verstanba

Nem szakszerű verstant, hanem a költészetet elmélyültebben tanulmányozni kívánók gondolatébresztő olvasmányát készítette el Hegedüs Géza több mint fél évszázada megjelent művében. A később évtizedek múltán átdolgozva, majd a rendszerváltást követően változatlan szöveggel közreadott mű nem reflektál a szakszerű vizsgálatokra – a szerző olvasmányélményeiből kiindulva nyújt áttekintést a verstani alapfogalmak után a magyaros, a deákos és a nyugat-európai verselésről, illetve a szabad versről, a huszadik század néhány prozódiai problémájáról, Ady, Weöres vagy Juhász Ferenc ritmikájáról, a gyermekversekről, a versforma funkciójáról és a műfordítás kérdéseiről. A témával ismerkedők, főleg középiskolások számára ajánlható kedvcsináló verstani bevezetőként a fogalomtárral záródó kötet.

Tóth Gábor; Varga Melitta: Édesítsünk okosan!

Legtöbbünk számára az édes ízek kihagyhatatlanok az étrendünkből – nem elsősorban mert egészségesek, nélkülözhetetlenek lennének, sokkal inkább, mert nagyon finomak. Az utóbbi évtizedek kutatásai azonban arra mutatnak rá, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mivel édesítünk. A szerzőházaspár most olyan édesítőanyagokat mutat be, amelyek természetes anyagokból – nagyrészt csicsókából – készülnek, sőt egészségvédő hatásuk is kimutatható.

A teljes lista itt olvasható.