A Daróczyakról és a Paksi Digitális Archívumról az Erzsébet Nagy Szállodában

Fotó: Molnár Gyula

Paks adott otthont az idei megyei levéltári napnak. A város és a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára között formálódó kapcsolat egyik megnyilvánulása volt ez, mondta el dr. Várady Zoltán igazgató. Mint elmondta, értesülvén arról, hogy Paks digitális archívumot készít, felajánlották ebben való részvételüket. A levéltárban temérdek anyagot őriznek Paksról, ennek egy részét szeretnék feldolgozni a Paksi Digitális Archívum számára. A választás az összeírásokra esett. A mostani konferencia témáját illetően még nem erre épült, hanem az intézmény munkatársainak Pakssal kapcsolatos kutatásaira. Az első a sorban dr. Várady Zoltán igazgató, a Károli Gáspár Református Egyetem főiskolai tanára volt, aki Daróczy István alispánról és annak családjáról beszélt. Csatlakozott hozzá Cserna Anna a família elszegényedéséről szóló előadásával. Marosi Tibor az 1919-es Duna menti felkelés paksi vonatkozásairól, Ruzsa Éva egy paksi malomról, Aradi Gábor a Rákosi-korszakra jellemző paksi vendéglátásról beszélt. A levéltár munkatársain kívül Simon Csillát hallhatták a konferencia résztvevői. Az MVM Paksi Atomerőmű munkatársa Aranyhajó címet viselő felszólalásában az Erzsébet szállóval kapcsolatos helytörténeti kutatásainak eredményeiről beszélt. Hallhattak az egybegyűltek a Paksi Digitális Archívumról is Csapó Sándortól, az IT Labor Kft. ügyvezetőjéről, aki elmondta, hogy a város célja, hogy az értékeket – elsősorban szellemi értékekről van szó – megőrizze. Ezért szeretnék digitalizálni a várossal kapcsolatos adatokat, információkat, s azokat közzé tenni az interneten, hogy ahhoz a nyilvánosság is hozzáférjen. Mindettől sok más mellett azt remélik, hogy a város ismertsége, jó hírneve erősödik.