Kultúrpont – Móra Ferenc: Aranykoporsó

aranykoporsóA régi római világba repít minket Móra Ferenc regénye, az Aranykoporsó; azon belül is nem éppen a dicsőséges korszakba – Caesar vagy Augustus idejébe -, hanem a 3. század végére, a birodalom hanyatló időszakába, amit folytonos határ menti háború, gazdasági válság, erkölcsi romlás jellemez. A császárokat a zsoldosokból álló hadsereg kegye választja, de akár pár órán belül ugyanazok a katonák meg is foszthatják őket hatalmuktól: minden bizonytalan, az érdekkapcsolatok és a korrupció irányítanak, recseg-ropog a birodalom örökkévalónak hitt szerkezete. Ekkor került hatalomra egy Diocles nevű tábornok, aki Diocletianus néven újra megszilárdította a római császárságot. Ő az addig megszokotthoz képest más típusú uralmi rendszert alakított ki, és ez lett sikerének titka. Maga mellé vett egy társcsászárt, aki a nyugati területeket kormányozta, míg ő a keleti birodalomrészt irányította; emellett mindketten választottak maguk mellé egy-egy fiatalabb tábornokot mintegy császár-helyettesként, hogy aztán terveik szerint egyszer majd nekik adják át a hatalmat. A négyes uralom ellenére Diocletianus személye volt a birodalom igazi összetartója.

A regény uralkodásának utolsó éveiben játszódik. A császárnak még uralkodása kezdetén született egy fia, akinek a római istenek nagy hatalmat ígértek, ha megéri a felnőttkort. Ezért Diocletianus, hogy megvédje a merényletektől, még kisgyermekkorában halálhírét keltette és biztonságba helyezte a fiút, aki gondosan nevelve, de rabszolgaként nőtt fel apja udvarában. A már felserdült ifjú, Quintipor nem is gyanítja származását, amikor a császári udvartartáshoz tartozó szolgaként megismerkedik az egyik császár-helyettes lányával, Titanillával, és egymásba szeretnek. A szerelem két ennyire eltérő rangú ember között nem kecsegtet semmi jóval: a lánynak már kijelölték a férjét, s a magát szolgának tartó fiú nem remélhet. Közben az idős császár már azt tervezgeti, mikor fedje fel származásának titkát a fia előtt, hogy átadhassa neki a hatalmat…

A könyvben a szerelmi történet mellett nagyon olvasmányos leírást kapunk az akkori emberek mindennapi életéről, a politikai csatározásokról, két világnézet (a régi római hit és a kereszténység) összeütközéséről, ezért azoknak is érdemes elolvasniuk, akik kedvelik a történelmi regényeket!

A rovat együttműködő partere a Pákolitz István Városi Könyvtár, ahol a fent bemutatott regény diafilm formájában is kölcsönözhető. A kötetet Szelpné Virág Rita ajánlja az olvasók figyelmébe.