Keresik az év Gyermekeinkért díjasát

Az önkormányzat az oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan végzett munkájuk elismeréseként Gyermekeinkért kitüntetést alapított. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat írásban április 8-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az elismerést a pedagógus nap alkalmából rendezett városi ünnepségen adják át.

A korábbi díjazottak névsora:

2014 Horváthné Szabó Julianna, Sztakó Imre
2013 Till Józsefné, Báthoryné Borsai Éva
2012 Acsádi Rozália, Vadász Csabáné
2011 Hanol Ferencné, Czethoffer Gyuláné
2010 Szabó Istvánné, Molnár József
2009 Németh Lászlóné, Hartmann József
2008 Valentiny Zoltánné, Lehoczkiné Tábi Márta
2007 Köntös Gyuláné, Poórné Heizler Györgyi
2006 Mittler József
2005 Hoffmann Ádámné, Hernádi István
2004 dr. Rosner Gyuláné, Bencze Barnabás
2003 Dr. Müller János, Törteli Béláné
2002 Kerepesi Ottóné, Horváth Gyuláné
2001 Tüdő Jánosné, László Boldizsárné, Farkas Mária
2000 Károly Jánosné, Koch Józsefné, Szakácsné Baller Veronika
1999 Gutai István, Enyedi Jánosné, Bernáth Lajosné
1998 Bérces Béláné, Dr. Krasznai Ivánné
1997 Jantyik Margit, Szántó Péterné
1996 Schiller Józsefné, Varga Imréné