Márciusban fogadják el a végleges költségvetést

Első fordulóban elfogadta a város 2017-es költségvetését a képviselő-testület. Ez a kétfordulós tárgyalás első felvonása volt, a másodikra – mint többször is elhangzott – várhatóan nő a most kevesebb mint kilencmilliárdos főösszeg. Ennek oka az, hogy még nincsenek pontos adatok a tavalyi zárszámadásról, pénzmaradványról, pályázati forrásokról, és az sem ismert még, hogy pontosan mennyi adóbevételre számíthatnak. Süli János polgármester az előterjesztésnél elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően egyensúlyban van a költségvetés. Első fordulóban csak a kötelező feladatok, illetve a sokszor évtizede önként vállalt, „kötelezővé nemesült” feladatok – a balneológia, a múzeumok működtetése, a sportegyesületek támogatása – finanszírozásának költsége szerepel, illetve olyan beruházások, amelyek folyamatban vannak vagy szerződést kötött már rá az önkormányzat. Az, hogy az összeg a szokásosnál alacsonyabb, abból adódik, hogy az iskolák fenntartását átvette az állam, illetve abból, hogy a jó adóerő-képesség miatt új elemként megjelent a szolidaritási adó.

Barnabás István alpolgármester szerint Paks erején felül érintett ebben a kérdésben. A kormányzat ugyanis 21 milliárd forintot tervez beszedni ebben az adónemben 166 önkormányzattól, a Paksra eső összeg közel egymilliárd forint. Éppen ezért módosító indítványt fogalmazott arról, hogy Paks város önkormányzata kérjen jelentést arról, hogy az elvont összeget a paksi iskolákra fordították-e, illetve megőrizték-e az eddigi magas színvonalat. Többen emlékeztettek arra, hogy az elvont valamivel kevesebb mint egymilliárd forint nagyobbik részét – ötszázmillió forintot – az önkormányzat éves szinten az állami normatíva mellett az iskolákra költötte, ami a reális kép érdekében levonandó ebből a költségvetésből idén hiányzó összegből. Emlékeztetett Süli János arra is: bíznak abban, hogy befejeződnek a tárgyalások az atomerőművel és sikerül megegyezésre jutni az építési adót érintő vitában. Barnabás István végül úgy döntött, hogy a módosító javaslatot a második fordulóban terjeszti elő. A gazdasági bizottság elnöke, Bana János azt javasolta, hogy érdemes addig tájékozódni arról, milyen lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy a volt önkormányzati iskolák működési színvonaláról, finanszírozásáról információhoz jussanak.

Süli János polgármester a költségvetésről szólva elmondta lapunknak, hogy hatszázmillió forintot különítettek el pályázati önerőként, ennek sorsa majd akkor dől el véglegesen, ha elbírálják a pályázatokat. – Ez jelentős tétel, de még jelentősebb összeggel gyarapodhat a város, ha megnyerjük ezeket a pályázati forrásokat – húzta alá a városvezető.

Pályázatokról, ha nem is ilyen nagyságrendűekről, szó esett a februári képviselő-testületi ülésen. A testület két olyan beruházáshoz biztosított önerőt, amelyhez a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz nyújtottak be pályázatot. Az egyik egy tematikus – kifejezetten a Dunához, Pakshoz passzoló elemeket tartalmazó – játszótér építése a Báthory utcában, ahol előzőleg garázssor építését tervezték, de a lakosság véleményének hatására erről letettek. Szeretne a város egy talajradart vásárolni, szintén a JETA forrásaira támaszkodva. Ezzel a város polgármesterének tájékoztatása szerint azért van szükség, mert gyakori gond, hogy nincs pontos adat arról, hogy hol futnak a közművek, ez üzemzavart, egyes beruházásoknál csúszást okoz. A talajradarral időt, kézimunkaerőt lehet spórolni, hangzott az érvelés.

A testület tájékoztatót hallgatott meg a CityOps városüzemeltetés támogató rendszer működéséről, amelynek működési tapasztalatai, mint Bana János hozzászólásában hangsúlyozta, jók. Elfogadták a Paksi Települési Értéktár Bizottság tavalyi munkájáról szóló beszámolót és tudomásul vették az elnök Hefner Erika más irányú elfoglaltságai miatt benyújtott lemondását. A testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Magyar Marketing Szövetséghez, erősítve a város ez irányú törekvéseit.

Zárt ülésen döntöttek a Tisztes Polgár kitüntető cím odaítéléséről. Szabó Péter alpolgármester az e célból létrehozott ad hoc bizottság vezetője számolt be arról, hogy az atomerőműben évtizedekig vezető tisztséget betöltő Tóth György István, valamint a munkásságát kőművesként kezdő, gazdag életúttal rendelkező, idén 86 esztendős Fritz János az idei díjazott. A kitüntetést a március 15-i városi ünnepségen vehetik át.