Átadták a Díszpolgári címet és a Pro Urbe díjat

Örvös Ferenc vehette át a Paks Város Díszpolgára címet az október 23-i városi ünnepségen. A Díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek adományozható, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, és tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt.

Örvös Ferenc Pakson született és ma is itt él feleségével. Tanulmányait a keszthelyi egyetem jogelőd intézményében végezte, de pedagógiai végzettsége is van, ezen a pályán, Kalocsán és Szekszárd–Palánkon is tevékenykedett. Munkásságát a paksi konzervgyárban töltött évek határozták meg. Először osztályvezető volt a termelési részlegen, később a gyár igazgatója lett. Munkája eredményeként a gyár termelése fokozatosan emelkedett, a technikai, és technológiai részek, berendezések korszerűsödtek. Irányításával mintegy 1500, a csúcsidőben 2200 ember dolgozott a konzervgyárban. Termelést előkészítő részlegek működtek Faddon és Németkéren. A mezőgazdasági üzemek 25-30 km-es körzetben biztosították a szükséges alapanyagokat. A dolgozók gyermekeinek bölcsödét, óvodát üzemeltettek. A gyár léte jelentős hatást gyakorolt a város fejlődésére. A dolgozók tisztelték és szerették Örvös Ferencet, aki szeptemberben átvehette rubint diplomáját.

A Pro Urbe díj annak adományozható, akinek tevékenysége kiemelkedő jelentőségűnek bizonyul a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében. A Pro Urbe díjat idén Németh Lászlóné és Mittler József vehette át az ünnepi esten.

Németh Lászlóné Pro Urbe díjat vehetett át. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Németh Lászlóné Pro Urbe díjat vehetett át. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Németh Lászlóné a pécsi tanárképző főiskolán szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát. Negyven éves pályafutása alatt szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, igazgatóként tevékenykedett a gyermekekért. 1975-től dolgozott a Paksi Bezerédj Általános Iskolában. Az első elismerést 1985-ben kapta: szakmai munkájáért miniszteri dicséretben részesült. 1989-ben kinevezték a Bezerédj iskola igazgatójának, az intézményt közmegelégedésre húsz évig vezette. Munkássága alatt indult az iskolában balett, vizuális kultúra és német nyelvi szakirány, meghonosította a németnyelvű táboroztatást, a számítástechnika oktatást vizsgázási lehetőséggel, illetve a sportot, a dzsúdót is szívügyének tekintette. Elsőként hozott létre Pakson Iskolaszélet, az iskola működését alapítvány létrehozásával is segítette. Folyamatosan képezte magát: az ELTE-n elvégezte a pedagógiai vezetőképző szakot, majd a Pedagógus szakma megújítása projekt keretében a vizsgáztatói munkaszerep kurzust, valamint az Eszterházy Tanárképző Főiskola posztgraduális képzésén tanügyigazgatási szakértői képesítést is szerzett. Kollégáit is folyamatos megújulásra késztette. Vezetői munkája, lokálpatrióta szemléletének eredményeként sok kiváló paksi diák találta meg helyben a számításait. Németh Lászlóné életigenlése, humora, pozitív gondolkodása hat az emberekre, tisztelet és kölcsönös megbecsülés jellemzi tetteit is.

Mittler József Pro Urbe díjat vehetett át. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Mittler József Pro Urbe díjat vehetett át. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Mittler József nyugalmazott pedagógus, 1965-től 2000-ig a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanára, 1996-től igazgató-helyettese, valamint felnőttoktatási tagozatvezetője volt. Hét nappali és négy levelező osztály osztályfőnökeként is munkálkodott. Rengeteg kirándulást szervezett osztályainak, aminek költségét konzervgyári vagy mezőgazdasági munkával teremtettél elő. Az alsóbb évfolyamosok számára osztálykirándulásokat szervezett a megyébe, a harmadik-negyedikeseknek pedig külföldi utakat. Már 1966-ban részt vett az Országjáró Diákok Országos Találkozóján, minden évben március 15-én Petőfi-emléktúrát szervezett Borjádra, valamint Rákóczi-emléktúrát Budapest-Kassa között. Érettségi elnöki feladatokat is ellátott tizenkét évig, 1997-2016 között a Paksi Vak Bottyán Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának tagja volt. 1969-ben új sportágként honosította meg a tájfutást Tolna megyében. A diákok kezdetben a gimnázium sportkörében, később a Paksi Sportegyesületben versenyeztek. A négy évtized alatt 1500 fölött volt a leigazolt versenyzők száma, tanítványai évente 25-30 megyei és országos versenyen szerepeltek. Harmincöt évig a Tolna Megyei Tájfutó Szövetség elnöke volt, jelenleg tiszteletbeli elnöke. 1995-től tizenöt éven át az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány kurátora volt, négy évig a TelePaks Kistérségi Televízió felügyelő bizottságának tagja. A pedagóguspályán eltöltött negyvennégy év során több megyei, országos és állami kitüntetésben részesült, a legrangosabb a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt volt, amelyet 2007-ben vehetett át.