Város

Szerző -
Szabó Péter polgármester eskütétele. Fotó: Babai István
Szabó Péter polgármester eskütétele. Fotó: Babai István

Letette az esküt Szabó Péter, a város szeptember 10-én megválasztott polgármestere. A képviselő-testület ünnepi ülésén a polgármester illetményét is meghatározták, illetve döntöttek arról, hogy kezdeményezik Paks megye jogú várossá nyilvánítását.

A helyi választási bizottság elnöke, Bedecs Ferenc ismertette a képviselő-testület hétfői ünnepi ülésén a szeptember 10-i választások eredményét. Ezek után tette le polgármesteri esküjét Szabó Péter, s vette át megbízólevelét.

-Nagyon-nagyon jó érzés és még egyszer köszönöm a paksi választópolgároknak, hogy kitüntettek bizalmukat, szeretném ezt meghálálni és mindent megteszek annak érdekében, hogy Paks fejlődése töretlen legyen. Mindenki tudja, lesz feladat bőven, ennek állok elébe, tettre kész vagyok – fogalmazott.

Bana János alpolgármester javaslatára a képviselő-testület megbízta Szabó Pétert, hogy kezdeményezze Paks megye jogú várossá nyilvánítását. – A megye jogú városoknak olyan jogosultságok, támogatások járnak, amelyek az építést nagy mértékben elősegíthetik, ezért hatékonyabban tudnánk végrehajtani a kerítésen kívüli feladatokat – indokolta Bana János.
Az alpolgármester azt mondta, a beruházás rangját emelné, ha megkapná a város ezt a címet, s vele együtt nemcsak forrásokat a fejlesztésekhez, hanem plusz jogosultságokat is.

Szabó Péter polgármester a kezdeményezés kapcsán azt mondta lapunknak, nyílván a város saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni a felkészülést, ehhez a kormány támogatására van szükség és erre van is szándék. Lázár János azt ígérte a kormány külön megállapodást fog kötni Pakssal – emlékeztetett rá.

A polgármester kitért arra is, hogy a ciklus hátra lévő időszakában a polgármesteri programjában kitűzött célok megvalósításáért fog dolgozni. Szeretné a város hétéves gazdasági programjában rögzített feladtok időarányos részét teljesíteni. Lapunk kérdésére azt mondta, természetesen nem csupán két évben gondolkodik. – Remélem, 2019-ben ugyanitt állhatok majd – fogalmazott.

Szabó Péter az előtte, illetve városvezetés előtt álló feladatokat firtató kérdésre arról beszélt, hogy az október 18-i testületi ülésen ismételten terítékre kerül a város költségvetése. Jó hír, hogy újabb, nagyjából 700 millió forintos fejlesztési keretről fognak dönteni.

Szerző -
Szabó Péter polgármester. Fotó: Babai István
Szabó Péter polgármester. Fotó: Babai István

Ülésezik Paks képviselő-testülete október 9-én 17 órától a Városháza földszinti tanácskozó termében. Az ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke, Bedecs Ferenc tájékoztatást ad a 2017. szeptember 10-én tartott időközi polgármester-választás eredményéről, majd Paks megválasztott polgármestere, Szabó Péter leteszi esküjét. Az eseményről október 9-én 20.15-től összefoglalót ad a TelePaks.

Szerző -
Fotó: TelePaks
Fotó: TelePaks

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” Nagy-Sándor József, a tizenhárom aradi vértanú egyikének utolsó mondatával nyitotta beszédét Szabó Péter, Paks polgármestere, az október 6-án tartott megemlékezésen, a Duna-parton álló emlékműnél.

Szabó Péter Paks polgármestere. Fotó: TelePaks
Szabó Péter Paks polgármestere. Fotó: TelePaks

A polgármester kiemelte, hogy szívünkbe fogadni, életté tenni a vértanú utolsó szavait, békeidőben érteni az elnyomás, a harc, a forradalom és az önfeláldozó hazaszeretet lelkületét embert próbáló, nagy kihívás. De küldetésünk, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat nemzetünk sorsát meghatározó eseményekre, a benne résztvevő hősök, vértanúk bátorságára, lelkületére, értékrendjére, és egyben feladatunk is, hogy újra és újra döntsünk az ember tiszta és örök értékei mellett. Ma újra itt az alkalom, hogy feltekintsünk rájuk és megkérdezzük: mit írnak maradandóan szívünkbe az aradi vértanúk? Mit ad személyes életünkhöz a mai ünnep?

– Hiszem, hogy az aradi tizenhárom emlékezete tükör, melyben felismerhetjük nemzetünk igazi lelki karakterét. Mert mi magyarok eredendően magunkban hordozzuk a szabadságvágy, hazaszeretet, hűség, bátorság, tenni akarás és hit nemes értékeit. Vannak országok és nemzetek, akik beleszületnek a szabadságba, és vannak, akik időről időre megharcolnak érte. De csak az tud érte harcolni, aki ismeri és szívében hordozza a szabadság vágyát – mondta, hangsúlyozva, hogy a mai ünnep példázza számunkra, hogy mindig voltak hőseink, vértanúink, bátor és szent vezetőink, akik által képesek voltunk elérni a legelérhetetlenebb céljainkat is.

– A mai ünnep másra is rámutat. Megtanít érteni az időt és a történelmet  fogalmazott a polgármester, majd idézte Felix Schwarzenberg, a császárság miniszterelnökének szavait: „Ugyan, mi az a magyar nemzet! Ezek mindig is lázadók voltak, akiket meg kell semmisíteni és egyszer és mindenkorra ártalmatlanná kell tenni.”

– Aki így gondolkodik az a történelemben csak véges szakaszokat lát, és nem látja a végtelen időt. És azt sem látja, hogy minden tettünknek hosszú időkre kiható következménye van. Mert az idő nem véges szakasz, hanem egy végtelen folyam, melyen a történelem eseményei hosszú ideig tartó és messzire jutó hullámokat vernek. Ahogyan az aradi vértanúk hite, önfeláldozó bátorsága megérintette és éltette 1956 forradalmárainak és 1989 rendszerváltóinak szívét és tetteit is.

– A mai ünnep belénk vési a tizenhárom aradi vértanú nevét, és ennél még többet is – mutatott rá Szabó Péter.  – Haláluk előtti utolsó gondolataik Istenbe vetett hitről, lelki békéről, tiszta értékrendről, hazaszeretetről, önzetlen önfeláldozásról, fiatalok iránti aggódásról, a jó és a rossz örök harcáról szólnak. De nem tanúskodnak haragról, bosszúról, az emberi lélek gonosz sötétségéről. Ezért lehet az aradi tizenhárom vértanú sírja nemzetünk számára egy örök kiinduló pont. Ahonnan megszülethet minden nemzeti újjászületés, megújulás, gyarapodás tiszta lelkülete. És sírjuk a nemzet öröklétét is jelképezi, hiszen vérük magként hullott a földbe melyből még 168 év után is az élet és a szabadság virágai teremnek.

„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.” – idézte Kiss Ernő tábornok szavait a polgármester, hangsúlyozva, azt kívánja, hogy mai ünnepünk tükrében is ráismerjünk nemzetünk és önmagunk egyéni értékeire, és ezeket képesek legyünk az aradi vértanúkhoz hasonlóan hitelesen megélni családunk, városunk, nemzetünk javára most a gyarapodó békeidőkben is.

– Kívánom, hogy értsük az idők jeleit és benne cselekedeteink súlyát. Ragadjuk meg közösen történelmi lehetőségeinket, melyek hosszú évtizedekre meghatározzák városunk polgárainak jövőjét. Építsük felelősséggel közös jövőnket, hogy gyermekeink és unokáink tisztelettel és hálával tudjanak ránk tekinteni. Mindehhez Isten áldja életünket, városunkat, nemzetünket – zárta gondolatait Szabó Péter polgármester.

 

Szerző -
Megnyitották a nappali melegedőt a Síp utcában. Fotó: TelePaks.
Megnyitották a nappali melegedőt a Síp utcában. Fotó: TelePaks.

Megnyitották a hajléktalanok nappali melegedőjét a Síp utca 7. szám alatt, ahol október 9-től teljes nyitva tartással, éjszakára is várják a rászorulókat. Az önkormányzat a korábbi, Deák Ferenc utcai átmeneti szállót az épület alkalmatlansága miatt 2014-ben bezárta, most azonban magas színvonalú infrastrukturális hátteret biztosít az ellátáshoz.

– Fontosnak tartjuk a hajléktalanok emberi méltóságát, testi-lelki egészségét, ezért döntöttünk a nappali melegedő létrehozása mellett, annak ellenére, hogy törvény erre az önkormányzatot nem kötelezi. Elsődleges szempont, hogy a hajléktalanok ne a köztereken töltsék mindennapjaikat, hanem intézményesített formát válasszanak, ahol lehetőségük van étkezni, tisztálkodni – mondta el Szabó Péter Paks polgármestere a nappali melegedő megnyitásán.

A nappali melegedő a Paks Kistérségi Szociális Központhoz tartozik, amelynek igazgatója, Borbás László elmondta, hogy a téli időszakban elsősorban az életmentésre koncentrálnak. A leghidegebb napokban is legfeljebb húsz főt tudnak fogadni, alapvetően azonban az intézmény tíz férőhelyes. Az előzetes tapasztalatok alapján az igénylők száma nem fogja meghaladni a húsz főt. A jelentkezőktől orvosi igazolást kérnek, illetve a házirend és a társadalmi együttélés alapvető szabályainak betartását. – Strukturált szakmai munka keretében, szociális és mentálhigiénés munkával tudjuk segíteni azokat a hajléktalanokat, akik próbálnak megkapaszkodni, munkához, lakáshoz jutni – mondta el Borbás László, hozzátéve, hogy az alapszolgáltatásaikat 14 órától másnap reggel 6-ig vehetik igénybe az érintettek. A nyitvatartási idő alatt szakképzett kolléga tartózkodik a nappali melegedő épületében.

Az igazgató szerint nem csak az infrastrukturális, hanem a szakmai színvonal is magas, szakembereik szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Hangsúlyozta, hogy a nappali melegedő nem tud olyan színvonalú szolgáltatást nyújtani, mint egy átmeneti szálló; nincsenek ágyak, csak matracok, de a megfelelő személyes higiénéhez szükséges infrastruktúrát (zuhanyozót, mosdót, mosó-és szárítógépet), főzéshez pedig teakonyhát biztosít az intézmény.

A lakosság részéről már eddig is nagy adományozó kedvet tapasztaltak a szakemberek. Borbás László elmondta, hogy a felajánlásokat továbbra is várják, akár a Síp utcai melegedőben, akár a Paks Kistérségi Szociális Központ 75/511-480-as telefonszámán.

Szerző -
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal archív
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal archív

Megemlékezést tart az aradi vértanúk tiszteletére Paks Város Önkormányzata október 6-án 17 órakor a Duna-parton, a nemzeti összetartozás emlékműnél. Beszédet mond Szabó Péter polgármester, közreműködnek a Paksi Vak Bottyán Gimnázium, valamint a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.

Szerző -
Forgat a TelePaks. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Forgat a TelePaks. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A Mezőföldvíz Kft. tájékoztatása szerint ütemterv szerint zajlik a SENTAB töltővezetéken keletkezett üzemzavar helyreállítása. Hogy mi okozta a problémát, meddig tart a munka és mi lenne a végleges megoldás – erről volt szó a TelePaks Közélet közelről magazinjának október 2-i adásában, amelynek vendége a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója, Csapó Sándor volt.

Szerző -
A kép illusztráció. Fotó: pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: pixabay.com

A paksi önkormányzat idén is meghirdeti a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, a szociálisan rászoruló fiatalok támogatására. Az „A” típusú a már felsőoktatásban tanulóknak szól, a „B” típusú pedig azoknak, akik most kezdik meg tanulmányaikat a felsőoktatásban. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, valamint a felsőoktatási intézményi támogatás. A részletes pályázati kiírások és az igényléshez szükséges pályázati adatlapok ide kattintva megtalálhatók. A pályázatokat november 7-ig lehet benyújtani.

Szerző -
Archív felvétel. Fotó: Paksi Hírnök

A városépítő bizottság közzétette a védett épületek felújításának támogatására vonatkozó II. félévi pályázati felhívását. A pályázatokat szeptember 29. és október 31. között lehet benyújtani, az értékelés határideje november 15. A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.paks.hu honlapon a lakossági pályázatok címszó alatt. A pályázattal kapcsolatban az elekne.cs.eva@paks.hu e-mail címen és a 75/500-561 telefonszámon lehet érdeklődni, illetve személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatalban, Elekné Csollány Évánál. (II. emelet 224. irodahelyiség).

Szerző -
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com

Kiírta a városban működő bejegyzett alapítványoknak, közalapítványoknak, egyesületeknek szóló pályázatait a képviselő-testület köznevelési, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottsága. A pályázatokkal kulturális alkotások, események létrehozását, a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzését kívánják támogatni, valamint rendezvényeket, szabadidős programokat. A pályázatok benyújtásának határideje október 20. A pályázati adatlapokat is tartalmazó részletes kiírások innen, a lakossági pályázatok címszó alatt letölthetők.

Szerző -
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Nemcsak a város polgármestere, hanem az ülések lebonyolításához használt rendszer is új volt Paks Város Képviselő-testületének szeptember 27-i ülésén. Szabó Péter a tervekkel ellentétben nem tette le az esküt, ami a jogállását semmiben sem befolyásolja, mert a megválasztással már polgármesterré vált, mondta el az ülés után dr. Blazsek Balázs. A címzetes főjegyző arról tájékoztatott, hogy megérkezett ugyan a Pécsi Ítélőtábla állásfoglalása a választással kapcsolatos kifogásokról az ülés előtt, de nem maradt idő az ünnepélyes eskütétel előkészítésére.

Egy magánszemély és egy jelölő szervezet kérte különböző okokra hivatkozva, hogy semmisítsék meg a választás eredményét, de első fokon a helyi, majd másod fokon a területi választási iroda is alaptalannak nyilvánította a beadványokat és érdemi vizsgálat nélkül elutasította, csakúgy a Pécsi Ítélőtábla, így a választás eredménye immár végleges.

Paksi Települési Értéktár első féléves beszámolójának elfogadása után a költségvetés került terítékre. A bevételi oldalon 2,2 milliárd forint növekményt könyvelhet el a város, ebből két jelentősebb tételt emelt ki Szabó Péter polgármester: 700 millió forint a futball stadionra biztosított állami forrás, másfél milliárd forint pedig a most befolyt építményadó, amit városfejlesztési célok későbbi megvalósítására tartalékol az önkormányzat.

Elfogadta a képviselő-testület a város 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót. Szabó Péter polgármester összefoglalója szerint a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, a beruházások kivételével, itt az első félévben az előirányzott kifizetések 9,24%-a teljesült. Miután ez az utóbbi évekre jellemző tendencia, a gazdasági bizottság elnöke javaslatot tett arra, hogy tárják fel az okait és keressenek megoldásokat arra, hogy a beruházások megfelelő tempóban valósuljanak meg.

Idén is csatlakozik a város a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve négymillió forintot biztosít az önkormányzat arra, hogy támogassa a szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányait.

Téma volt a szerdai ülésen Lussonium lehetséges fejlesztése is. Világörökségi és várományosi helyszínek pályázhatnak konzorciumi formában turisztikai célú fejlesztéseikre GINOP keretében. A pályázat benyújtója a Budavári Ingatlanfejlesztő ás Üzemeltető Nonprofit Kft., Limes Világörökség Gondnokság, tagjai római limes világörökségi várományosi helyszíntelepülések.

A tervezett projekt összköltségvetése 1,2 milliárd forint, a Paksra eső rész 200 millió forint vissza nem térítendő támogatás, ám – mint Szabó Péter elmondta – legalább ennek kétszeresét kellene a városnak biztosítania ahhoz, hogy az igen szigorú követelményeknek megfeleljen a projekt.

Egyebek között garantálni kellene az akadálymentes megközelítést, egy látogatók fogadására és rendezvények megtartására alkalmas épületet kellene építeni. Mindezek tükrében egyhangúlag úgy döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat nem vesz részt a pályázaton. Szabó Péter hozzáfűzte, Lussonium fejlesztése mellett elkötelezett a város vezetése akár saját forrásból is, de továbbra is keresik a pályázati lehetőségeket.

Szerző -
Extradosed híd. Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Extradosed híd. Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt., a Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt., valamint az UTIBER Közúti Beruházó Kft. alkotta Kalocsa Híd 2017 Konzorcium végzi a Kalocsa-Paks Duna-híd tervezését. A Közbeszerzési Értesítőben közzétett döntés szerint nettó 570 millió forintra rúg az engedélyeztetést is magába foglaló tervezői munka.

Az új Duna-hidat és a hozzákapcsolódó infrastruktúrát, köztük egy gerjeni bekötő utat az eredeti ütemezés szerint 2021-22-re tervezik megépíteni. A tervezésre, engedélyeztetésre vonatkozó tender azonban csak harmadjára járt eredményre. A felhívásra egy érvénytelen és három érvényes ajánlat érkezett, a második, harmadik helyre sorolt minimális árkülönbséggel elmaradva a nyertes konzorcium mögött.

A kormány bő két évvel ezelőtt, 2015 júniusában döntött úgy, hogy épüljön híd a Dunán Paksnál, annak érdekében, hogy a Duna kalocsai oldalán élők könnyebben vállalhassanak munkát a Paksi Atomerőmű új 5. és 6. reaktorblokkjainak építkezésén, majd azok működtetésében. Ennek előkészítésére, a tervezői munkákra a központi költségvetésből 870 millió forintot különítettek el.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által közzétett adatok szerint a Duna-hidat is magába foglaló 512-es számú főút Kalocsa-M6 autópálya közötti szakaszára és a Paksot Gerjennel összekötő földút nyomvonalára tervezett szilárd burkolatú közútra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmányt is el kell készítenie a tervezőnek, s meg kell szereznie a környezetvédelmi és építési engedélyeket is azon túl, hogy egy építési engedélyezési tervet és a kivitelezői ajánlatadásra alkalmas, úgynevezett tender tervet készít. A feladat elvégzésére a szerződéskötéstől 23 hónap áll rendelkezésére.

Az új Duna-híd „A” teherbírású mederhíd lesz, a hídszerkezet becsült hossza 1060 méter, a támaszok száma 12. A legnagyobb nyílás 220 méter, a legkisebb hajózási szélesség 180 méter. Az út kétszer egysávos lesz, 3,5 méter széles sávokkal, a 11 kilométeres új szakasz mellett 1,6 kilométernyit felújítanak, illetve a beruházás része a 9,6 km hosszú szintén kétszer egysávos gerjeni bekötő út.

A híd. ahogy korábban írtuk és az azzal egy időben megépülő útszakasz összeköttetést teremt majd a Bács-Kiskun megyei 51-es főút és a Tolna megyei M6-os autópálya között. A beruházás eredményeként a Kalocsa és az atomerőmű közti távolság 11-12 kilométerre csökkenne.

Szerző -
Fotó: www.pixabay.com/condesign

Paks Város Önkormányzata segítséget kíván nyújtani a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek munkájához, ezért a képviselő-testület két bizottsága is pályázatot írt ki azok programjainak támogatására. A korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a gazdasági bizottság a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítását szolgáló projekteket, a humánpolitikai bizottság pedig az egészség megőrzését és a betegellátás színvonalának javítását szolgáló célkitűzéseket támogatja. A pályázatok benyújtásának határideje október 20. A pályázati adatlapokat is tartalmazó részletes kiírások innen, a lakossági pályázatok címszónál letölthetők.

Szerző -
A kép illusztráció. Fotó: pixabay.com/PublicDomainPictures
A kép illusztráció. Fotó: pixabay.com/PublicDomainPictures

Helyreállították a szakemberek a szerdán, majd csütörtökön ismételten meghibásodott úgynevezett SENTAB-vezetéket – közölte a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatásuk szerint, jelenleg a város területén mindenhol – ha nyomásingadozással is, de – helyreállt a vízellátás, a kritikus környezet továbbra is a Malomhegy térségének megtáplálása.

A szolgáltató úgy tájékoztatott, hogy a szakemberek jelenleg is a beavatkozások helyszínén vannak, figyelemmel kísérik a helyreállított SENTAB-vezeték szakaszokat, miközben a műszaki stáb további megoldást keres a vízellátás stabilizálására. A tározók feltöltése folyamatos.

Bővebb információ később várható az esetlegesen szükséges műszaki beavatkozások függvényében – írta péntek kora délutáni közleményében a Mezőföldvíz Kft..

Szerző -
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Mélyépítési beruházói munkakörre keres munkatársat a Paksi Polgármesteri Hivatal. A pályázatok benyújtásának határideje postai úton 2017. október 6-ai postabélyegző, személyes benyújtás esetén 2017. október 6. 12 óra. A pályázatokat két héten belül elbírálják, a munkakör október 24-től tölthető be. A pályázatokat a polgármesteri hivatal címére várják, a jelentkezéseket dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.). A részletes kiírás megtalálható a paks.hu oldalon, az állással kapcsolatban Hum Ferenc műszaki osztályvezetőnél lehet érdeklődni a 75/500-526- es telefonszámon.

Szerző -
Dolgoznak a szakemberek a hiba elhárításán. Fotó: Babai István
Dolgoznak a szakemberek a hiba elhárításán. Fotó: Babai István

A város háromnegyed részén – ha kisebb nyomással is – de biztosított az ivóvíz, a Malomhegyen azonban vízhiány várható. Az óvodák, bölcsődék és az idősek otthona a megszokott rend szerint működnek, az iskolákban viszont vagy rövidebb lesz a tanítás, vagy elmarad – hangzott el a városházán tartott sajtótájékoztatón.

Mint arról már beszámoltunk, szerdán megsérült egy 500-as átmérőjű nyomócső, ami a város nagy területén okozott vízhiányt, nyomáscsökkenést. A Mezőföldvíz Kft. szakemberei csütörtökön hajnali két órára „befoltozták” a Boc-hegyi magastározó töltővezetékén keletkezett lyukat, de röviddel ezután nagyjából száz méterre újabb csőtörés történt.

Csapó Sándor azt mondta, a szakmában úgy mondják „kritikus infrastruktúrán” történt az egymást követő károsodás. Emellett – mint a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette – a Bercsényi és a Fenyves utcában is történt egy-egy csőtörés.

A haváriahelyzet rendkívüli intézkedéseket igényelt –hangsúlyozta Csapó Sándor. A város intézményeit tartályos és palackos vízzel látták el, miközben a szakemberek a megsérült szakasz feltárásán dolgoztak. Az első csőtörés négy, a második körülbelül nyolc méter mélységben történt.

A város háromnegyed része, így a lakótelep és az óváros ellátását egy tartalék bekötéssel megoldották, de a Malomhegy 10-15 utcájának az ellátását csak az úgy nevezett SENTAB vezeték javítása után tudják biztosítani. Az érintett utcákba tartályos vizet szállít a Mezőföldvíz Kft.

A Fővárosi Vízmű speciális eszközzel és egy nyolcfős haváriacsapattal sietett a paksiak segítségére. Csapó Sándor szerint „ideális esetben”, ha nem adódik nem várt helyzet, az éjszaka folyamán el tudják végezni a javítást és helyre áll a szolgáltatás.

Szabó Péter polgármester azt mondta, az óvodákban és a bölcsődékben, valamint az Életfa Idősek Otthonában a megszokott ellátást tudják biztosítani függetlenül attól, hogy lesz-e pénteken vezetékes víz. A KLIK által működtetett általános iskolákban, az ESZI-ben és a Pro Artis Művészeti Iskolában tanítás nélküli munkanap lesz, azaz a diákok nem csak a pedagógusok mennek iskolába, a BAKI-ban rövidített órák lesznek, a Vak Bottyán Gimnáziumban és a Gazdag Erzsi Iskolában csak az első három órát tartják meg.

A Paksi Gyógyászati Központban pénteken reggel döntenek arról, hogy lesz-e bármiféle korlátozás. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem lesz vezetékes ivóvíz, a labor, az egynapos sebészet nem fogad betegeket és a gyógyfürdő sem üzemel, a szakrendelőkben pedig sürgős eseteket látnak csak el. Továbbiakról a helyi sajtón keresztül tájékoztatják a betegeket.

Csapó Sándor azt mondta, most a hiba elhárítására és a lakosság ellátására koncentrálnak, majd ezt követően indul vizsgálat az okok feltárására. A mostani korlátozás – mint hangsúlyozta – az atomerőművet és a város külterületeit nem érintette, mert azok más vezetéken jutnak ivóvízhez.

Szerző -
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com

Október közepéig lehet benyújtani a tűzifa iránti kérelmet a Paksi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályára, miután módosult a helyi rendelet vonatkozó rendelkezése. Ez alapján tűzifa iránti kérelmet minden év szeptember 1-től október 15-ig, háztartásonként egy fő, egy alkalommal adhat be. A jövedelemvizsgálatot követően a rászorulók 10 vagy 15 mázsa fát kaphatnak attól függően, hogy az egy háztartásban élők száma meghaladja-e a három főt. A térítésmentesen házhoz szállított tüzelő október második felében érkezik. Bővebb információt a szociális osztályon kérhetnek az érintettek.

Szerző -
Kovács Sándor, a Fidesz paksi elnöke. Fotó: Vida Tünde
Kovács Sándor, a Fidesz paksi elnöke. Fotó: Vida Tünde

Értékelve az elmúlt másfél év erőfeszítéseit és sikereit, újraválasztotta elnökségét a paksi Fidesz csoport. A helyi alapszervezet – mint lapunkhoz eljuttatott közleményükben írják – a 2017. szeptember 15-én megtartott, kongresszus előtti kötelező tisztújításán újabb kétéves időtartamra Kovács Sándort bízta meg a szervezet vezetésével.

Ugyancsak bizalmat kapott a tagságtól a korábbi elnökség, azaz Bordács József, dr. Nagy Tibor, Leber Ferenc és Szabó Péter.

Az utóbbi időszakot tekintve a szervezet túl van két sikeres időközi választáson, valamint a migrációs kvótával kapcsolatban megtartott népszavazáson is elvégezte a kiszabott feladatokat.

Az elnök és az elnökség arra kapott megbízást, hogy folytassa a párt helyi megítélésének javításáért folytatott munkát, illetve minden rendelkezésére álló erőforrásával vegyen részt a város felkészítésében az előtte álló óriási feladatok ellátására.

Szerző -
Védőoltást kap minden kutya. Fotó: Pixabay
Védőoltást kap minden kutya. Fotó: Pixabay

Másfél millió forintot biztosított a Vácikai Cerberus Alapítvány által fenntartott kutyamenhelyen lévő állatok nyilvántartásba vételére, védőoltásaira és chippel való ellátására rendkívüli ülésén a gazdasági bizottság. Az önkormányzat – mint Bordács József mondta – eltökélt, hogy rendezi az állatmenhely sorsát.

A biztosság elnöke azt mondta, se szeri, se száma az önkormányzathoz érkező bejelentéseknek, tiltakozásoknak. Az előző városvezetés is sokat foglalkozott az üggyel, a jelenlegi előtt is ismert a probléma. – Feltett szándékunk, hogy megoldjuk – húzta alá Bordács József.

A kutyamenhely gyakorlatilag engedély nélkül dolgozik, nem felel meg az előírásoknak, a most tapasztalható higiéniai és biztonsági helyzet tarthatatlan, ezért Szabó Péter ügyvivő alpolgármester, megválasztott polgármester előterjesztése alapján biztosítja a bizottság a szükséges forrást a telepen tartott mintegy 350-400 kutya regisztrálására, chippelésére és oltására.

-Tudjuk, hogy ez tűzoltás és keressük a végleges megoldást – jegyezte meg Bordács József. Azt mondta, terv az, hogy a jövő évi költségvetésben elkülönítenek 40 millió forintot és megépítenek egy új menhelyet, amit a tervek szerint egy önkormányzati alapítvány működtet majd. Az új telep várhatóan a nagydorogi út mellett, a körforgalomhoz közel épülhet meg – mondta az elnök.

Az előírások szerint 5 négyzetméternyi fedett terület és ugyanennyi kifutó kell kutyánként – mondta el Bana János alpolgármester, aki az elmúlt hetekben rengeteg tárgyalást folytatott le az ügyben, a mostani fenntartóval, hatóságokkal, és a németországi szponzorral. A jelenlegi elképzelések szerint 150 férőhelyes lesz telep, és rendelkezik majd minden előírás szerinti létesítménnyel.

Szerző -
Időközi választás. Fotó: Babai István
Időközi választás. Fotó: Babai István

Alaptalannak nyilvánította és elutasította a helyi választási bizottság azokat a kifogásokat, amelyeket egy magán személy nyújtott be a vasárnapi időközi polgármester választás kapcsán.

Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző arról tájékoztatott, hogy a Magyar Környezetvédők Pártjának egy szavazóköri delegáltja magánemberként nyújtott be egy több kifogást tartalmazó beadványt, emiatt a tervezett időben, csütörtökön nem történt meg a megválasztott polgármester, Szabó Péter beiktatása.

Egyebek között azt kifogásolták, hogy Mezősi Árpád plakátjait a szavazókörökhöz túl közel helyezték ki, illetve azt állították, hogy több választópolgár nem kapott értesítést a szavazás helyéről, idejéről – hozta példaként dr. Blazsek Balázs.

A helyi választási bizottság valamennyi kifogást megvizsgálta, elutasította a szeptember 10-i választás eredményét helyben hagyva. – Nem történt semmi olyan jogsértést, ami befolyásolta volna a választás tisztaságát, eredményességét, ezért a választási bizottság, mint alaptalant, a kérelmet elutasította – mondta a főjegyző.

Dr. Blazsek Balázs arról is tájékoztatott, hogy egy újabb eljárásban – esetleg társszerv bevonásával – fogja vizsgálni, hogy a szavazókörökből hogyan kerülhetnek ki különféle adatok, információk.

Szerző -
Szabó Péter polgármester. Fotó: Babai István
Szabó Péter polgármester. Fotó: Babai István

Szeretné erősíteni Paks kapcsolati hálóját a város új polgármestere. Szabó Péter együttműködésre törekszik nemcsak a város határain belül, hanem azon túl is, nyitni szeretne az ország többi települése és a kormányzat felé. Paks szeptember 10-én megválasztott polgármestere – mint elmondta lapunknak – tisztában van azzal, hogy mekkora felelősség hárul Paksra, annak vezetőjére az atomerőmű beruházás kapcsán.

Az erre jogosultak 31 százaléka ment el szavazni, a voksok 68 százalékát szerezte meg. Nem titkolta: ez az eredmény legmerészebb álmait is túlszárnyalta. Mire számított?

Nagyon elégedett vagyok és szeretném is megköszönni a választóknak, hogy ennyien elmentek szavazni. Azt pedig külön köszönöm, hogy ilyen sokan megtiszteltek bizalmukkal. Bíztam a győzelemben, de izgultam is. Ismerve az időközi választásokra jellemző adatokat, 22-25 százalékra számítottam, azt gondoltam, nagyon jó volna a 30 százalékos részvételi arányt elérni, de nem bíztam benne. Az pedig nagyon megnyugtató érzés, hogy a szavazatok 68 százalékát megkaptam.

Minek tulajdonítja ezt a jó eredményt?
Amellett, hogy pedagógusként, közéleti szereplőként sokan megismerhettek engem és a munkámat, úgy gondolom, hogy a több csatornán folytatott kampánnyal sikerült elérni az embereket. A hagyományos eszközök mellett a közösségi média adta lehetőségeket is kihasználtuk. De a lakossági aktivitást már korábban is érzékeltem, a Paks II. projekt kapcsán szervezett lakossági fórumokon szemmel láthatóan nagyobb az érdeklődés, mint a hasonló rendezvényeken korábban. Az, hogy Süli Jánost miniszterré nevezték ki, még kézzelfoghatóbbá tette az atomerőmű bővítését, amit a paksiak támogatnak. Úgy gondolom, ezért érezték át a mostani választás fontosságát. Arra viszont nagyon kíváncsi lennék, hogy a fiatalok milyen arányban vettek részt a választáson, mert igyekeztem őket mozgósítani és tudatosítani, hogy miért fontos a választás.

A kampány során is külön figyelmet szentelt a fiataloknak…
Azt szeretném, ha Paks olyan város lenne, ahonnan a fiatalok egzisztenciát keresve nem elmenni akarnának, hanem itt maradni, tanulás után visszajönni. Ehhez szeretném minden rendelkezésünkre álló eszközzel a feltételeket megteremteni. A város tulajdonában lévő szociális bérlakás-állomány rendszerét átszervezzük, szolgálati bérlakást szeretnénk biztosítani, elő kívánjuk segíteni, hogy a fiatalok az önkormányzat által kijelölt területeken kedvezményesen jussanak telekhez, illetve a már most is adható fiatalok letelepedési támogatásának összegét szeretném növelni.

Nem szokványos időszakban került a város polgármesteri székébe. A Paks II. beruházás az önkormányzatra is komoly terheket ró. Fel van erre készülve?
Az elmúlt hónapokban, amikor Süli János lemondása után, ügyvivő alpolgármesterként dolgoztam, tárgyaltam orosz partnerekkel, a minisztérium képviselőivel, tagja vagyok a Paks II. társaság felügyelő bizottságának, de, amikor vasárnap éjszaka, a választások után lefeküdtem, akkor tudatosodott bennem is, hogy milyen nagy felelősség vár rám, ránk. Komoly teher hárul az önkormányzatra, az már biztos, hogy a hivatal létszámát emelni kell, főként a műszaki, pénzügyi, pályázati területnek kell figyelmet szentelni.

A munkaerőpiacon nehéz versenyezni Paks II.-vel, az atomerőművel.
Valóban nemcsak új kollégákat lesz nehéz találni, de már most érezzük, hogy nem lesz egyszerű feladat a szakembergárda megtartása sem. A lehetőségeinkhez mérten már eddig is tettünk lépéseket.

Mikorra állhat fel a többször emlegetett polgármesteri kabinet?
Egyetlen polgármester sem érthet mindenhez, ezért a lehető leghamarabb szeretném megtalálni azokat, akik gazdasági, műszaki, humán, jogi és kommunikációs területen tudják segíteni a munkámat.

Polgármesterré választása miatt főállású alpolgármester nélkül marad a város. Kiszemelte-e már az utódot?
Türelmet kérek mindenkitől, de a legalkalmasabb személyt szeretném megtalálni. A hozzáértés mellett nagyon fontos, hogy – akárcsak a kabinet tagjai – úgy az új alpolgármester esetében is meglegyen a kölcsönös bizalom. Hasonló munkamegosztást szeretnék, mint amilyen az előző másfél évben volt, azaz nem bizonyos területek felügyeletét szeretném rábízni a majdani alpolgármesterre, hanem azt szeretném, ha általános helyettesként venne részt a munkában.

A hetes körzetben korábban képviselői mandátumot szerzett. Marad a körzet képviselője?
Igen, szeretném folytatni a munkát a hetes körzetben. Figyeltem az eredményeket az ottani szavazókörökben, azt igazolták, hogy továbbra is megvan a bizalom.

Elmondható ugyanez a képviselő-testület tagjairól, akik 2014-ben Süli János mögött sorakoztak fel?
2016-ban született egy együttműködési megállapodás a Süli János nevével fémjelzett frakció, a Fidesz és a KDNP között. Elődöm miniszteri kinevezését követően a testület minden tagja támogatásáról biztosított. Én továbbra is bízom az együttműködésben és nyitott vagyok arra, hogy együtt menjünk tovább azon az úton.

Többször mondta, hogy a Süli János által megkezdett munkát szeretné folytatni…
Ez természetes, hiszen az elmúlt három évben én is tevékeny részese voltam ennek a munkának. Miként az is természetes, hogy nem vagyok ugyanolyan, mint Süli János, vannak saját elképzeléseim. Amikor Süli János felkért az alpolgármesteri munkára, hamar kiderült, hogy hasonló értékrendet képviselünk, így például nyitottak vagyunk, együttműködésre, integrációra törekszünk. De bizonyára hoz majd változást a más habitusom, személyiségem.

Lázár János legutóbbi paksi látogatása idején azt mondta, kész a kormány különmegállapodást kötni Pakssal. Milyen fejlesztésekre vár forrást?
Mivel Paks kiemelt feladatot vállal, úgy gondolom, kiemelt státuszt kell kapnia és ezzel Lázár János is egyetértett. Egy olyan szerződéssel, mint amilyet Szekszárd vagy Székesfehérvár tudhat magáénak, én is elégedett lennék. Prioritást fognak élvezni azok az elemek, amelyek a városfejlesztési tanulmány alapján készült projektlista elején szerepelnek, így az elkerülő út, a Pollack Mihály utca melletti lakópark, a volt konzervgyár területének közösségi célú hasznosítása, új óvoda építése és a meglévők bővítése, a bölcsődei férőhelyek növelése, a gyógyászati központ harmadik üteme, ipar területek fejlesztése.

Mit gondol, melyek Paks erényei és hol van lemaradása?
Amikor idejöttünk, „gyüttmentnek” számítottunk, amit még 15-16 évesen is éreztem, mára viszont abszolút paksinak tudom magam érezni, mert mostanra ez átalakult. Paks egy befogadó város lett és nagyon jó kohéziós erővel és kreativitással rendelkezik. Az ország minden részéből érkeztek különféle emberek, magukkal hozták az ott szerzett tapasztalatokat, szürkeállományt. Az viszont szomorúsággal tölt el, hogy mostanáig nagyon sok olyan beruházás, fejlesztés nem valósult meg, amire lett volna lehetőség. Az is elszomorít, hogy a korábbi ciklusokban a város nem nyitott más települések és az aktuális kormányzat felé. Ezen én mindenképpen szeretnék változtatni, meggyőződésem, hogy a kapcsolati hálót ki kell építeni.