Tags Posts tagged with "bizottsági pályázatok"

bizottsági pályázatok

Szerző -
Fotó: www.pixabay.com
Fotó: www.pixabay.com

Hátrányos helyzetűeknek, diákoknak, gyermekeknek szervezett szabadidős programok támogatására, valamint kulturális alkotások, események létrehozására, hagyományőrzésre írta ki második fordulós pályázatait a képviselő-testület közművelődési, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottsága, a városban működő bejegyzett alapítványoknak, közalapítványoknak, egyesületeknek. A pályázatokra összesen négymillió forintot különítettek el. Az elbírálás megtörtént, a rendelkezésre álló forrást kiosztották, a pályázók szinte mindegyikét az igényelt összeggel támogatják. A kiírás egyik feltétele, hogy a programokat még az idén meg kell valósítani, és elszámolni a támogatás összegével, speciális esetekben ez a határidő 2018. január 30-ra módosulhat.

Szerző -
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Négy bizottság írt ki pályázatot a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek számára.

A gazdasági bizottság azon tevékenységek támogatására írt ki pályázatot, amelyek a természeti értékek megőrzését, a hulladékok és a szennyvíz helyes kezelését, az ivóvíz védelmét és az egészség megőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos tudatformálást célozzák. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 226. sz. irodájában Dávidné Sumicz Krisztinánál, vagy innen letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „GB pályázat 2017”.

A humánpolitikai bizottság pályázata a betegellátás színvonalának javítását, az egészségmegőrzést, a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását célozza, ezért az ehhez kapcsolható szűrési feladatokat, az ellátás informatikai rendszerének javítását, a szakemberképzést, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti szakellátási színvonalának fejlesztését szolgáló programokat támogatja. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 131. sz. irodájában Badics Istvánnénál, vagy letölthető a város honlapjáról. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „HB pályázat 2017”.

A közbiztonsági, ifjúsági, sport és esélyegyenlőségi bizottság a diák- és szabadidősport programokat támogatja, különösen, ha azok hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével zajlanak és a biztonságos (káros szenvedélyektől menetes, az életkori sajátosságoknak megfelelő) szórakozást segítik elő. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 130. sz. irodájában Vasadi Andrásnénál, vagy itt letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „KISEB pályázat 2017”.

A közművelődési és kulturális bizottság a kulturális alkotások és események létrehozását, a hagyományok megőrzését és ápolását támogatja. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 126. sz. irodájában Benedeczki-Pach Orsolyánál, vagy innen letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „KKB pályázat 2017”.

A pályázott tevékenységeknek december 31-ig meg kell valósulniuk. A támogatásként nyújtott összeggel a megvalósulást követő 60 napon belül, de legkésőbb december 31-ig el kell számolni. A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani május 19-én 12 óráig.

Szerző -
Fotó: www.pixabay.com
Fotó: www.pixabay.com

A paksi önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására, a városban működő, bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára.

A pályázattal támogatni kívánják többek között a természeti értékek megőrzését, a helyes hulladékkezelést elősegítő tevékenységeket, a környezeti nevelést és oktatást, az ivóvíz minőségének javítását célzó szemléletformáló tevékenységeket, a zajterhelés csökkentését, az egészségvédelmet célzó tevékenységeket.

A pályázatoknak 2016. december 16-án 12 óráig kell beérkezniük a Paksi Polgármesteri Hivatalba. A részletes pályázati kiírás további fontos információkkal a város honlapján megjelent.

Szerző -
Paksi Polgármesteri Hivatal Fotó: Babai István/Polgármesteri Hivatal
Paksi Polgármesteri Hivatal Fotó: Babai István/Polgármesteri Hivatal

A paksi képviselő-testület humánpolitikai bizottsága pályázatot írt ki a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek számára. A pályázat célja a betegellátás színvonalának javítása, a lakosság egészségi állapotának javítását célzó szűrési, gondozási feladatok támogatása, valamint a család szerepének erősítését célzó tanácsadások, szolgáltatások fejlesztése. A pályázatok benyújtásának határideje 2016. november 4. 12 óra. A pályázati felhívás további fontos részletekkel a város honlapján itt megtalálható.

Szerző -
Archív felvétel. Fotó: Paksi Hírnök

A védett épületek felújításának támogatására írt ki pályázatot a városépítő bizottság. A pályázatokat május 31-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs főjegyzőhöz.

A pályázatról bővebb információt az elekne.cs.eva@paks.hu e-mail címen, a 75/500-561-es telefonszámon, illetve személyesen Elekné Csollány Évánál, a Polgármesteri Hivatal 224-es irodájában lehet kérni.

A részletes pályázati kiírás a város honlapján itt olvasható.

Szerző -
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Két, civilszervezeteknek szóló pályázatot írt ki a paksi képviselő-testület humánpolitikai bizottsága. Az egyikkel kulturális alkotások, események létrehozását, illetve a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzését, fejlesztését szolgáló tevékenységeket kívánnak támogatni.

A másik pályázattal a grémium az egészségügyi, valamint szociális területen végzett tevékenységet támogatja: többek között a folyamatos és sürgősségi betegellátás színvonalának és hozzáférhetőségének javítását, a szenvedélybetegségek megelőzését, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátásának javítását. Mindkét pályázat benyújtásának határideje április 15.

Megjelent a gazdasági bizottság pályázata is. Pályázni lehet a környezeti nevelés és oktatás, tudatformálás számos témakörében, az ivóvíz minőségének javítására, a vízterhelő anyagok mennyiségének mérséklésére, de emellett még más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. A pályázatokat április 15.-ig kell eljuttatni a Paksi Polgármesteri Hivatalba.

A részletes kiírásokat további fontos részletekkel a www.paks.hu honlapon böngészhetik az érdeklődők.

Szerző -

Az önkormányzat három bizottságához nyújthattak be pályázatokat a paksi civil szervezetek, alapítványok. A gazdasági bizottsághoz öt pályázat érkezett és mind az öt nyert támogatást, elsősorban környezetvédelmi célok, programok megvalósítására. A szétosztható 1,5 milliós keretösszegből 1,1 millió felhasználásáról döntöttek most. A humán bizottsághoz a kulturális célok megvalósítására beadott 25 pályázatból 19, míg az egészségügyi tárgyú 14 pályázatból 11 volt nyertes. Itt a 7,5 milliós keretösszeg egésze gazdára talált. A közbiztonsági, ifjúsági, sport és esélyegyenlőségi bizottság is szétosztotta a teljes, ötmilliós keretösszeget. A beadott 39 pályázatból 32 nyert támogatást, főként rendezvények, versenyek tartására, felszerelések vásárlására.