Tags Posts tagged with "energiatakarékos felújítási támogatás"

energiatakarékos felújítási támogatás

Szerző -
Képviselő-testületi ülés a városházán. Fotó: Vida Tünde
Képviselő-testületi ülés a városházán. Fotó: Vida Tünde

Kiemelt fejlesztési területeket jelölt ki szerdai rendkívüli ülésén a képviselő-testület annak érdekében, hogy felgyorsítsa több tervezett beruházás előkészítését. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző azt mondta, hogy a legsürgetőbb az úgy nevezett tehermentesítő út nyomvonala volt. Az út építése a jelenlegi információk szerint akár már jövő tavasszal elkezdődhet állami forrásból, azzal, hogy kiemelt státuszt kap a terület, gyorsabb az engedélyezési, előkészítési procedúra.

Csámpán ipari, a Sárgödör téren turisztikai, a Malomhegyen lakhatású célú fejlesztési elképzelések vannak magán kezdeményezésben. E területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása és ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosítása is az elfogadott napirend része volt.

A Paksi Gyógyászati Központ harmadik szárnyának megvalósításához szükséges településrendezési eszközök – Településrendezési Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv – módosítását is átütemezték a képviselők. Május 18-án már foglalkozott ezzel a kérdéssel a grémium, az akkori ütemezést módosítva első ütembe tette át a Gyógyászati Központ fejlesztést.

151 ingatlan tulajdonos kap vissza nem térítendő támogatást otthona energia-megtakarítást célzó beruházásának megvalósításához a testület most született határozatának köszönhetően. Kilenc igény különböző okokból nem felelte meg a kiírásnak, az összes többit tudja az önkormányzat támogatni – mondta el Szabó Péter.

Az alpolgármester hozzáfűzte, 50-50 millió forintot különített el az önkormányzat a hagyományos, illetve iparosított technológiával készült épületek felújítására. Előbbire a keretet meghaladó összegben nyújtottak be pályázatot, utóbbira csupán kilencet. Annak érdekében, hogy minden kiírásnak megfelelő pályázatot támogathasson az önkormányzat közel tízmillió forintot átcsoportosítottak. Mint Szabó Péter mondta, az elmúlt 15 évben országos szinten egyedülálló módon a társasházak többségét Pakson felújították önkormányzati támogatással, ennek köszönhető a most tapasztalt arány.

Bana János alpolgármester javaslatára két Medveczki Zoltán polgármesterjelölt képviselő-testülethez intézett megkereséséről is tárgyalt a testület. A népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban érdemben nem foglaltak állást, mert úgy ítélték meg, hogy az a kampány része. A másik téma, a dr. Blazsek Balázs tevékenysége ellen emelt kifogás. A testület kiállt a város címzetes főjegyzője mellett, mert – mint indokolták – törvényesen járt el.

Mint korábban megírtuk a Magyar Környezetvédők Pártjának polgármesterjelöltje azt kifogásolta, hogy dr. Blazsek Balázs nem adott tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy városszerte molinókat helyezzenek ki.

Szerző -
Paks madártávlatból. A kép illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Paks madártávlatból. A kép illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Május 2-i miniszteri kinevezését követően harminc napja lesz a lemondásra a polgármesteri tisztségről, május végéig polgármesterként is dolgozni fog Paksért – mondta el a szerdai képviselő-testületi ülésen Süli János. Hozzátette: a képviselő-testület ezt követően is ugyanúgy ellátja majd a feladatát az általa megnevezett alpolgármester vezetésével.

Új helyi rendelet kidolgozását határozta el áprilisi ülésén a paksi képviselő-testület az útépítés és a közműfejlesztés szervezéséről, valamint önkormányzati támogatási rendszeréről. A szabályozással a letelepedést és a magánszemélyek saját célú lakóingatlan-építését kívánja támogatni az önkormányzat. Az elképzelés szerint a város az útépítést, a csapadékvíz-elvezetés, az ivóvíz-, valamint a szennyvíz-közművek és a közvilágítás kiépítését segítené szabályozott formában. – Szeretnénk támogatni az építkezőket, hogy házépítéskor ne terhelje őket az a jó pár millió forint, amibe az kerül, hogy járható legyen az út, legyen vízvezeték és szennyvízcsatorna. Egy-egy utcafelújításkor hasonló összeg az önkormányzat költsége ingatlanonként, és ott sem kérünk hozzájárulást. A társadalmi igazságosság azt diktálja, hogy ahhoz is jusson támogatás, aki új házat épít saját célra a városban – mondta el Süli János polgármester.

Április 24-től várják a jelentkezéseket a lakások energiatakarékos felújítását támogató önkormányzati pályázatra – erről is döntött a testület, amikor határozott nagy múltra visszatekintő pályázata kiírásáról. Az idei keretösszeg a panelépületekre és a hagyományos építésűekre is 50-50 millió forint. A kiírás szerint fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére és az utólagos szigetelés mellett megújuló energiaforrások alkalmazására – például napelemes vagy hőszivattyús rendszerek kiépítésére – is kérhető támogatás. A pályázatok benyújtására június 8-án reggel 8 és 16 között lesz lehetőség. Ahogy az ülésen elhangzott, ha a százmilliós keretösszeg nem fedi le az igényeket és a költségvetés engedi, megpróbálják a megfelelő összeggel kiegészíteni a pályázati keretet.

A képviselők elfogadták a város új arculati kézikönyvét, amit a turisztikai és városmarketing-bizottság megbízására a Paks logót tervező Karádi Nikoletta készített el. A kézikönyv a logó hivatalos alkalmazását tartalmazza, annak megfelelő felhasználását írja elő. A logót fokozatosan tervezik bevezetni a város életébe.

Paks csatlakozik a Klímabarát Települések Szövetségéhez – erről is döntött a grémium. A 2009-ben megalakult szervezet szaktanácsadással segítheti városunkat amellett, hogy a partnerség pályázati lehetőségeket jelent, egyebek mellett kerékpárút-építésre. A szerződés ünnepélyes aláírása április 24-én lesz az Energiaházban.

Az ülésen arról is határoztak a képviselők, hogy Paks polgármestere aláírja azt a támogatási szerződést, amelyben több mint hatszázmillió forintot biztosít az Európai Bizottság az Elena program keretében a Protheus projekt megvalósításának előkészítésére. A projekt célja az elektromos járművek – többek közt buszok, hulladékgyűjtők, kisteherautók – beszerzése, valamint a működtetésükhöz szükséges töltőállomás-rendszer kiépítése, elterjesztése. A támogatási szerződés életbe lépése 40%-os előleg azonnali lehívására jogosítja fel a projektgazdát, így elkezdődhet a program részletes kidolgozása, és a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítése. A program 2020. április 30-ig zárul, addig kell megvalósítani a 18 településen működő elektromos közlekedési hálózatot, valamint a hozzá tartozó energiagazdálkodási rendszert.

A grémium zárt ülésen véleményezte a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola és a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázatokat. A Deák iskola esetében egyik pályázót sem támogatják, az indoklás szerint nem rendelkeznek elegendő ismerettel a felelős döntéshez, a Gazdag Erzsi iskola igazgatói posztjára pedig Rajkóné Kiss Ágnest ítélték érdemesnek pályázata alapján.

Szerző -
Archív felvétel. Fotó: Paksi Hírnök

Több mint 150 ingatlantulajdonos jelentkezett a lakások energiatakarékos felújítását támogató önkormányzati pályázatra. Az idei keretösszeg a panelépületekre és a hagyományos építésűekre egyaránt 50-50 millió forint, az első beadási napon beérkezett támogatási igény ezt mintegy 20 millió forinttal meghaladja, ezért a pályázatot lezárták. A feldolgozás azonnal elkezdődött, az esetleges hiánypótlásokról írásban értesítik a jelentkezőket. A támogatások megítéléséről a képviselő-testület 30 napon belül dönt, határozatukról minden pályázót írásban értesítenek. Így akár már a nyár elején elkezdődhetnek a tervezett energia-megtakarítást eredményező felújítások. Újdonság a kiírásban, hogy a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárócsere és az utólagos szigetelés mellett megújuló energiaforrások alkalmazására – például napelemes vagy hőszivattyús rendszerek kiépítésére – is kérhető volt a támogatás.

Szerző -
Új játékok a Szedres utcai tömbbelsőben. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Április 9-től várják a jelentkezéseket a lakások energiatakarékos felújítását támogató önkormányzati pályázatra. Az idei keretösszeg a panelépületekre és a hagyományos építésűekre is 50-50 millió forint. Újdonság a kiírásban, hogy a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárócsere és az utólagos szigetelés mellett megújuló energiaforrások alkalmazására – például napelemes vagy hőszivattyús rendszerek kiépítésére – is kérhető támogatás. A pályázható összeg a korábbi évekhez képest nem változott: hagyományos építésű házak, lakások esetén maximum 400 ezer forint az adható támogatás, panelépületek esetében lakásonként maximum 300 ezer forinttal lehet számolni. A pályázati anyag összeállítására az eddiginél hosszabb, 45 nap áll rendelkezésre.

Szerző -
Forrás: www.paks.hu
Forrás: www.paks.hu

Március 17-én írja ki a lakások energiatakarékos felújítását segítő pályázatát az önkormányzat. A képviselő-testület idén erre a célra 50-50 millió forintot különít el a 2014.évi költségvetésben. A pályázat eddigiekhez képest korábbi meghirdetése amiatt történt, mert az önkormányzat ezúttal nem várta meg országos kiírás jelenleg bizonytalan időpontját. A grémium márciusi ülésén határozott amellett, hogy ismét biztosítja a lehetőséget a panel, illetve hagyományos szerkezetű lakások felújítását segítő, energia-megtakarítást célzó forrásainak lehívására. Mintegy tíz éve juthatnak az ingatlantulajdonosok ily’ módon hőszigetelési, fűtéskorszerűsítési támogatáshoz a városban. Ennek köszönhetően a lakótelepi lakások több mint 80, a hagyományos építésűek több mint 20 százalékát korszerűsítették eddig.

Szerző -
Forrás: www.paks.hu
Forrás: www.paks.hu

Változott a panel- és téglalakások energiamegtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatására kiírt pályázata. Lakossági észrevételek alapján úgy döntött a testület, hogy a támogatható célok közé kerüljön be a tetőszigetelés a társasházak esetében a lakóépület nyílászáróinak 90%-os cseréje nélkül is.