Tags Posts tagged with "gazdasági bizottság"

gazdasági bizottság

Szerző -
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Négy bizottság írt ki pályázatot a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek számára.

A gazdasági bizottság azon tevékenységek támogatására írt ki pályázatot, amelyek a természeti értékek megőrzését, a hulladékok és a szennyvíz helyes kezelését, az ivóvíz védelmét és az egészség megőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos tudatformálást célozzák. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 226. sz. irodájában Dávidné Sumicz Krisztinánál, vagy innen letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „GB pályázat 2017”.

A humánpolitikai bizottság pályázata a betegellátás színvonalának javítását, az egészségmegőrzést, a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását célozza, ezért az ehhez kapcsolható szűrési feladatokat, az ellátás informatikai rendszerének javítását, a szakemberképzést, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti szakellátási színvonalának fejlesztését szolgáló programokat támogatja. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 131. sz. irodájában Badics Istvánnénál, vagy letölthető a város honlapjáról. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „HB pályázat 2017”.

A közbiztonsági, ifjúsági, sport és esélyegyenlőségi bizottság a diák- és szabadidősport programokat támogatja, különösen, ha azok hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével zajlanak és a biztonságos (káros szenvedélyektől menetes, az életkori sajátosságoknak megfelelő) szórakozást segítik elő. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 130. sz. irodájában Vasadi Andrásnénál, vagy itt letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „KISEB pályázat 2017”.

A közművelődési és kulturális bizottság a kulturális alkotások és események létrehozását, a hagyományok megőrzését és ápolását támogatja. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 126. sz. irodájában Benedeczki-Pach Orsolyánál, vagy innen letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „KKB pályázat 2017”.

A pályázott tevékenységeknek december 31-ig meg kell valósulniuk. A támogatásként nyújtott összeggel a megvalósulást követő 60 napon belül, de legkésőbb december 31-ig el kell számolni. A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani május 19-én 12 óráig.

Szerző -
Fotó: www.pixabay.com
Fotó: www.pixabay.com

A paksi önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására, a városban működő, bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára.

A pályázattal támogatni kívánják többek között a természeti értékek megőrzését, a helyes hulladékkezelést elősegítő tevékenységeket, a környezeti nevelést és oktatást, az ivóvíz minőségének javítását célzó szemléletformáló tevékenységeket, a zajterhelés csökkentését, az egészségvédelmet célzó tevékenységeket.

A pályázatoknak 2016. december 16-án 12 óráig kell beérkezniük a Paksi Polgármesteri Hivatalba. A részletes pályázati kiírás további fontos információkkal a város honlapján megjelent.

Szerző -
Paksi Polgármesteri Hivatal Fotó: Babai István/Polgármesteri Hivatal
Paksi Polgármesteri Hivatal Fotó: Babai István/Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására, a városban működő, bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára.

Szerző -
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Két, civilszervezeteknek szóló pályázatot írt ki a paksi képviselő-testület humánpolitikai bizottsága. Az egyikkel kulturális alkotások, események létrehozását, illetve a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzését, fejlesztését szolgáló tevékenységeket kívánnak támogatni.

A másik pályázattal a grémium az egészségügyi, valamint szociális területen végzett tevékenységet támogatja: többek között a folyamatos és sürgősségi betegellátás színvonalának és hozzáférhetőségének javítását, a szenvedélybetegségek megelőzését, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátásának javítását. Mindkét pályázat benyújtásának határideje április 15.

Megjelent a gazdasági bizottság pályázata is. Pályázni lehet a környezeti nevelés és oktatás, tudatformálás számos témakörében, az ivóvíz minőségének javítására, a vízterhelő anyagok mennyiségének mérséklésére, de emellett még más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. A pályázatokat április 15.-ig kell eljuttatni a Paksi Polgármesteri Hivatalba.

A részletes kiírásokat további fontos részletekkel a www.paks.hu honlapon böngészhetik az érdeklődők.

Szerző -
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottság (KISEB) pályázatot hirdet a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára. Pályázhatnak különféle diák-, sport- és egyéb közösségi programok szervezésére, támogatják a gyermekek és fiatalok, illetve fogyatékosok aktív részvételével zajló rendezvényeket, illetve olyan programokat, amelyek a biztonságos szórakozást segítik elő, valamint amatőr kategóriájú sportolók felkészülését is segítik. A pályázatokat április 3-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal 132-es irodájába.

Két, civilszervezeteknek szóló pályázat jelent meg az önkormányzat humánpolitikai bizottságának felhívásában. Az egyik a kulturális alkotások, események létrehozását támogatja, illetve olyan tevékenységet, ami a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzését, fejlesztését szolgálja. Az egészségügyi témában meghirdetett kiírás az egészségügyi, valamint szociális területen végzett tevékenységet támogatja: többek között a folyamatos és sürgősségi betegellátás színvonalának és hozzáférhetőségének javítását, a szenvedélybetegségek megelőzését, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátásának javítását. Mindkét pályázat beadási határideje április 3.

Megjelent a gazdasági bizottság környezetvédelmi pályázata is. Pályázni lehet a környezeti nevelés, szemléletformálás számos témakörében, az ivóvíz minőségének javítására, a vízterhelő anyagok mennyiségének mérséklésére, de emellett még egyéb más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. Ezt szintén április 3-ig lehet benyújtani a Városházán.

A támogatások részletes kiírását és feltételeit a www.paks.hu honlapon böngészhetik.

Szerző -

Az önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására. Pályázni lehet a környezeti nevelés, szemléletformálás számos témakörében, az ivóvíz minőségének javítására, a vízterhelő anyagok mennyiségének mérséklésére, de emellett még egyéb más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. A rendelkezésre álló keretösszeg másfél millió forint, a pályázatokat május 6-ig lehet benyújtani a városházán. A részletes kiírást és a feltételeket a www.paks.hu honlapon böngészhetik.

Szerző -

Az önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására. Pályázni lehet a környezeti nevelés, szemléletformálás számos témakörében, de e mellett még egyéb más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. A pályázatokat május 4-én, délig várják a városházán. A részletes kiírást a www.paks.hu honlapon böngészhetik.

Szerző -

Paks képviselő-testületének gazdasági bizottsága a város környezetvédelmi programjával összhangban pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalmi projektek támogatására. A pályázat célja, a természeti értékek megőrzését szolgáló tevékenységek elősegítése, a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának erősítése, a környezeti nevelés és szemlélet tudatformáló fejlesztése. Az elnyerhető támogatás összege másfél millió forint, mely összeg a bizottság, illetve a képviselő-testület döntése alapján kerül felosztásra a pályázók között. Az igényeket a felhívásban foglalt elvárásoknak megfelelően két példányban személyesen, vagy postai úton a polgármesteri hivatal műszaki osztályán lehet benyújtani 2011. május 2-ig. A pályázat nyilvános, a sikeres résztvevőkkel az önkormányzat szerződést köt. A támogatást igénybe vevő szervezetek az elnyert összeg felhasználásáról következő év március 31-ig kötelesek elszámolni. A pályázattal kapcsolatos további információkról tájékozódhatnak a paks.hu internetes oldalon.