Tags Posts tagged with "gazdasági bizottság"

gazdasági bizottság

Szerző -
Korszerűsítik az óvoda konyháját. Fotó: Babai István
Korszerűsítik az óvoda konyháját. Fotó: Babai István

Megkezdett beruházásokhoz, intézmény felújításokhoz rendelt pluszforrást rendkívüli ülésén az önkormányzat gazdasági bizottsága. Ezzel az 54 millió forintos gazdasági céltartalék kevesebb, mint felét, körülbelül 23 millió forintot használnak fel.

Bordács József elnök arról számolt be, hogy az egyik legjelentősebb tétel az Eötvös utcai óvoda konyhájának felújítása, ami régóta várat magára. – Volt egy hatósági ellenőrzés, ami erőteljesebben rávilágított a hiányosságokra, amelyeket most szeretnénk orvosolni – indokolta a döntést az elnök.

Arról is beszámolt, hogy a Paksi Sportegyesületnél elkezdődtek a stadionépítéssel kapcsolatos előkészítő munkák. A bontásra ítélt ökölvívócsarnokból ki kell költöztetni a mosodát, ami a Kápolna utcai bölcsődeépületben kap ideiglenes helyet.

Szintén komolyabb tételt jelent a dunakömlődi temetőt érintő beruházás. Itt kerítést építenek és felújítják a ravatalozót. A kivitelezésre benyújtott ajánlatok mindegyiknél alacsonyabb volt a tervezői költségbecslés, ezért van szükség plusz forrásra.

A mostani döntés biztosít forrást az Életfa idősek otthona új szárnyának megépítését megelőző geodéziai mérésékhez, egy térfigyelő kamera felújításához és a Dunakömlődi Sporttelepen lévő gázkazán cseréjéhez és ugyanitt egy könnyűszerkezetes tároló létesítéséhez is – tudtuk meg a bizottság elnökétől.

Szerző -
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Négy bizottság írt ki pályázatot a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek számára.

A gazdasági bizottság azon tevékenységek támogatására írt ki pályázatot, amelyek a természeti értékek megőrzését, a hulladékok és a szennyvíz helyes kezelését, az ivóvíz védelmét és az egészség megőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos tudatformálást célozzák. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 226. sz. irodájában Dávidné Sumicz Krisztinánál, vagy innen letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „GB pályázat 2017”.

A humánpolitikai bizottság pályázata a betegellátás színvonalának javítását, az egészségmegőrzést, a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását célozza, ezért az ehhez kapcsolható szűrési feladatokat, az ellátás informatikai rendszerének javítását, a szakemberképzést, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti szakellátási színvonalának fejlesztését szolgáló programokat támogatja. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 131. sz. irodájában Badics Istvánnénál, vagy letölthető a város honlapjáról. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „HB pályázat 2017”.

A közbiztonsági, ifjúsági, sport és esélyegyenlőségi bizottság a diák- és szabadidősport programokat támogatja, különösen, ha azok hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével zajlanak és a biztonságos (káros szenvedélyektől menetes, az életkori sajátosságoknak megfelelő) szórakozást segítik elő. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 130. sz. irodájában Vasadi Andrásnénál, vagy itt letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „KISEB pályázat 2017”.

A közművelődési és kulturális bizottság a kulturális alkotások és események létrehozását, a hagyományok megőrzését és ápolását támogatja. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 126. sz. irodájában Benedeczki-Pach Orsolyánál, vagy innen letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „KKB pályázat 2017”.

A pályázott tevékenységeknek december 31-ig meg kell valósulniuk. A támogatásként nyújtott összeggel a megvalósulást követő 60 napon belül, de legkésőbb december 31-ig el kell számolni. A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani május 19-én 12 óráig.

Szerző -
Fotó: www.pixabay.com
Fotó: www.pixabay.com

A paksi önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására, a városban működő, bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára.

A pályázattal támogatni kívánják többek között a természeti értékek megőrzését, a helyes hulladékkezelést elősegítő tevékenységeket, a környezeti nevelést és oktatást, az ivóvíz minőségének javítását célzó szemléletformáló tevékenységeket, a zajterhelés csökkentését, az egészségvédelmet célzó tevékenységeket.

A pályázatoknak 2016. december 16-án 12 óráig kell beérkezniük a Paksi Polgármesteri Hivatalba. A részletes pályázati kiírás további fontos információkkal a város honlapján megjelent.

Szerző -
Paksi Polgármesteri Hivatal Fotó: Babai István/Polgármesteri Hivatal
Paksi Polgármesteri Hivatal Fotó: Babai István/Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására, a városban működő, bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára.

Szerző -
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Két, civilszervezeteknek szóló pályázatot írt ki a paksi képviselő-testület humánpolitikai bizottsága. Az egyikkel kulturális alkotások, események létrehozását, illetve a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzését, fejlesztését szolgáló tevékenységeket kívánnak támogatni.

A másik pályázattal a grémium az egészségügyi, valamint szociális területen végzett tevékenységet támogatja: többek között a folyamatos és sürgősségi betegellátás színvonalának és hozzáférhetőségének javítását, a szenvedélybetegségek megelőzését, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátásának javítását. Mindkét pályázat benyújtásának határideje április 15.

Megjelent a gazdasági bizottság pályázata is. Pályázni lehet a környezeti nevelés és oktatás, tudatformálás számos témakörében, az ivóvíz minőségének javítására, a vízterhelő anyagok mennyiségének mérséklésére, de emellett még más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. A pályázatokat április 15.-ig kell eljuttatni a Paksi Polgármesteri Hivatalba.

A részletes kiírásokat további fontos részletekkel a www.paks.hu honlapon böngészhetik az érdeklődők.

Szerző -
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottság (KISEB) pályázatot hirdet a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára. Pályázhatnak különféle diák-, sport- és egyéb közösségi programok szervezésére, támogatják a gyermekek és fiatalok, illetve fogyatékosok aktív részvételével zajló rendezvényeket, illetve olyan programokat, amelyek a biztonságos szórakozást segítik elő, valamint amatőr kategóriájú sportolók felkészülését is segítik. A pályázatokat április 3-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal 132-es irodájába.

Két, civilszervezeteknek szóló pályázat jelent meg az önkormányzat humánpolitikai bizottságának felhívásában. Az egyik a kulturális alkotások, események létrehozását támogatja, illetve olyan tevékenységet, ami a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzését, fejlesztését szolgálja. Az egészségügyi témában meghirdetett kiírás az egészségügyi, valamint szociális területen végzett tevékenységet támogatja: többek között a folyamatos és sürgősségi betegellátás színvonalának és hozzáférhetőségének javítását, a szenvedélybetegségek megelőzését, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátásának javítását. Mindkét pályázat beadási határideje április 3.

Megjelent a gazdasági bizottság környezetvédelmi pályázata is. Pályázni lehet a környezeti nevelés, szemléletformálás számos témakörében, az ivóvíz minőségének javítására, a vízterhelő anyagok mennyiségének mérséklésére, de emellett még egyéb más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. Ezt szintén április 3-ig lehet benyújtani a Városházán.

A támogatások részletes kiírását és feltételeit a www.paks.hu honlapon böngészhetik.

Szerző -

Az önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására. Pályázni lehet a környezeti nevelés, szemléletformálás számos témakörében, az ivóvíz minőségének javítására, a vízterhelő anyagok mennyiségének mérséklésére, de emellett még egyéb más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. A rendelkezésre álló keretösszeg másfél millió forint, a pályázatokat május 6-ig lehet benyújtani a városházán. A részletes kiírást és a feltételeket a www.paks.hu honlapon böngészhetik.

Szerző -

Az önkormányzat gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására. Pályázni lehet a környezeti nevelés, szemléletformálás számos témakörében, de e mellett még egyéb más, a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységgel is, a virágosítástól az allergén növények irtásáig. A pályázatokat május 4-én, délig várják a városházán. A részletes kiírást a www.paks.hu honlapon böngészhetik.

Szerző -

Paks képviselő-testületének gazdasági bizottsága a város környezetvédelmi programjával összhangban pályázatot hirdet a környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítására, az ezekkel összefüggő civil társadalmi projektek támogatására. A pályázat célja, a természeti értékek megőrzését szolgáló tevékenységek elősegítése, a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának erősítése, a környezeti nevelés és szemlélet tudatformáló fejlesztése. Az elnyerhető támogatás összege másfél millió forint, mely összeg a bizottság, illetve a képviselő-testület döntése alapján kerül felosztásra a pályázók között. Az igényeket a felhívásban foglalt elvárásoknak megfelelően két példányban személyesen, vagy postai úton a polgármesteri hivatal műszaki osztályán lehet benyújtani 2011. május 2-ig. A pályázat nyilvános, a sikeres résztvevőkkel az önkormányzat szerződést köt. A támogatást igénybe vevő szervezetek az elnyert összeg felhasználásáról következő év március 31-ig kötelesek elszámolni. A pályázattal kapcsolatos további információkról tájékozódhatnak a paks.hu internetes oldalon.