Tags Posts tagged with "képviselő-testületi ülés"

képviselő-testületi ülés

Szerző -
Képviselő-testületi ülés a városházán. Fotó: Vida Tünde
Képviselő-testületi ülés a városházán. Fotó: Vida Tünde

Kiemelt fejlesztési területeket jelölt ki szerdai rendkívüli ülésén a képviselő-testület annak érdekében, hogy felgyorsítsa több tervezett beruházás előkészítését. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző azt mondta, hogy a legsürgetőbb az úgy nevezett tehermentesítő út nyomvonala volt. Az út építése a jelenlegi információk szerint akár már jövő tavasszal elkezdődhet állami forrásból, azzal, hogy kiemelt státuszt kap a terület, gyorsabb az engedélyezési, előkészítési procedúra.

Csámpán ipari, a Sárgödör téren turisztikai, a Malomhegyen lakhatású célú fejlesztési elképzelések vannak magán kezdeményezésben. E területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása és ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosítása is az elfogadott napirend része volt.

A Paksi Gyógyászati Központ harmadik szárnyának megvalósításához szükséges településrendezési eszközök – Településrendezési Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv – módosítását is átütemezték a képviselők. Május 18-án már foglalkozott ezzel a kérdéssel a grémium, az akkori ütemezést módosítva első ütembe tette át a Gyógyászati Központ fejlesztést.

151 ingatlan tulajdonos kap vissza nem térítendő támogatást otthona energia-megtakarítást célzó beruházásának megvalósításához a testület most született határozatának köszönhetően. Kilenc igény különböző okokból nem felelte meg a kiírásnak, az összes többit tudja az önkormányzat támogatni – mondta el Szabó Péter.

Az alpolgármester hozzáfűzte, 50-50 millió forintot különített el az önkormányzat a hagyományos, illetve iparosított technológiával készült épületek felújítására. Előbbire a keretet meghaladó összegben nyújtottak be pályázatot, utóbbira csupán kilencet. Annak érdekében, hogy minden kiírásnak megfelelő pályázatot támogathasson az önkormányzat közel tízmillió forintot átcsoportosítottak. Mint Szabó Péter mondta, az elmúlt 15 évben országos szinten egyedülálló módon a társasházak többségét Pakson felújították önkormányzati támogatással, ennek köszönhető a most tapasztalt arány.

Bana János alpolgármester javaslatára két Medveczki Zoltán polgármesterjelölt képviselő-testülethez intézett megkereséséről is tárgyalt a testület. A népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban érdemben nem foglaltak állást, mert úgy ítélték meg, hogy az a kampány része. A másik téma, a dr. Blazsek Balázs tevékenysége ellen emelt kifogás. A testület kiállt a város címzetes főjegyzője mellett, mert – mint indokolták – törvényesen járt el.

Mint korábban megírtuk a Magyar Környezetvédők Pártjának polgármesterjelöltje azt kifogásolta, hogy dr. Blazsek Balázs nem adott tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy városszerte molinókat helyezzenek ki.

Szerző -
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Gyermekeinkért Díjat vehet át a városi pedagógusnapon Őrsi Istvánné, a Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tagintézményének óvodapedagógusa, Bacskó Gáborné a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa, és Tumpek Györgyi, a Paksi Bezerédj Általános Iskola pedagógusa, döntött májusi ülésén a képviselő-testület. Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók elismerésére alapított kitüntetést 1996 óta adják át.

A Pongrácz Sándor-díj idei kitüntetettjének személyéről is döntött a grémium, az elismerést Kernné Béda Erika veheti át a Semmelweis-napi városi ünnepségen. A díjat azok elismerésére alapították egykor, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak Paks egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, és ezen a területen kimagasló teljesítményt nyújtottak. Évente egy fő részesülhet az elismerésben, amit páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozónak ítélnek oda.

Szerző -
Paks madártávlatból. A kép illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Paks madártávlatból. A kép illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Május 2-i miniszteri kinevezését követően harminc napja lesz a lemondásra a polgármesteri tisztségről, május végéig polgármesterként is dolgozni fog Paksért – mondta el a szerdai képviselő-testületi ülésen Süli János. Hozzátette: a képviselő-testület ezt követően is ugyanúgy ellátja majd a feladatát az általa megnevezett alpolgármester vezetésével.

Új helyi rendelet kidolgozását határozta el áprilisi ülésén a paksi képviselő-testület az útépítés és a közműfejlesztés szervezéséről, valamint önkormányzati támogatási rendszeréről. A szabályozással a letelepedést és a magánszemélyek saját célú lakóingatlan-építését kívánja támogatni az önkormányzat. Az elképzelés szerint a város az útépítést, a csapadékvíz-elvezetés, az ivóvíz-, valamint a szennyvíz-közművek és a közvilágítás kiépítését segítené szabályozott formában. – Szeretnénk támogatni az építkezőket, hogy házépítéskor ne terhelje őket az a jó pár millió forint, amibe az kerül, hogy járható legyen az út, legyen vízvezeték és szennyvízcsatorna. Egy-egy utcafelújításkor hasonló összeg az önkormányzat költsége ingatlanonként, és ott sem kérünk hozzájárulást. A társadalmi igazságosság azt diktálja, hogy ahhoz is jusson támogatás, aki új házat épít saját célra a városban – mondta el Süli János polgármester.

Április 24-től várják a jelentkezéseket a lakások energiatakarékos felújítását támogató önkormányzati pályázatra – erről is döntött a testület, amikor határozott nagy múltra visszatekintő pályázata kiírásáról. Az idei keretösszeg a panelépületekre és a hagyományos építésűekre is 50-50 millió forint. A kiírás szerint fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére és az utólagos szigetelés mellett megújuló energiaforrások alkalmazására – például napelemes vagy hőszivattyús rendszerek kiépítésére – is kérhető támogatás. A pályázatok benyújtására június 8-án reggel 8 és 16 között lesz lehetőség. Ahogy az ülésen elhangzott, ha a százmilliós keretösszeg nem fedi le az igényeket és a költségvetés engedi, megpróbálják a megfelelő összeggel kiegészíteni a pályázati keretet.

A képviselők elfogadták a város új arculati kézikönyvét, amit a turisztikai és városmarketing-bizottság megbízására a Paks logót tervező Karádi Nikoletta készített el. A kézikönyv a logó hivatalos alkalmazását tartalmazza, annak megfelelő felhasználását írja elő. A logót fokozatosan tervezik bevezetni a város életébe.

Paks csatlakozik a Klímabarát Települések Szövetségéhez – erről is döntött a grémium. A 2009-ben megalakult szervezet szaktanácsadással segítheti városunkat amellett, hogy a partnerség pályázati lehetőségeket jelent, egyebek mellett kerékpárút-építésre. A szerződés ünnepélyes aláírása április 24-én lesz az Energiaházban.

Az ülésen arról is határoztak a képviselők, hogy Paks polgármestere aláírja azt a támogatási szerződést, amelyben több mint hatszázmillió forintot biztosít az Európai Bizottság az Elena program keretében a Protheus projekt megvalósításának előkészítésére. A projekt célja az elektromos járművek – többek közt buszok, hulladékgyűjtők, kisteherautók – beszerzése, valamint a működtetésükhöz szükséges töltőállomás-rendszer kiépítése, elterjesztése. A támogatási szerződés életbe lépése 40%-os előleg azonnali lehívására jogosítja fel a projektgazdát, így elkezdődhet a program részletes kidolgozása, és a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítése. A program 2020. április 30-ig zárul, addig kell megvalósítani a 18 településen működő elektromos közlekedési hálózatot, valamint a hozzá tartozó energiagazdálkodási rendszert.

A grémium zárt ülésen véleményezte a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola és a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázatokat. A Deák iskola esetében egyik pályázót sem támogatják, az indoklás szerint nem rendelkeznek elegendő ismerettel a felelős döntéshez, a Gazdag Erzsi iskola igazgatói posztjára pedig Rajkóné Kiss Ágnest ítélték érdemesnek pályázata alapján.

Szerző -
Városháza Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
Városháza Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Első fordulóban elfogadta a város 2017-es költségvetését a képviselő-testület. Ez a kétfordulós tárgyalás első felvonása volt, a másodikra – mint többször is elhangzott – várhatóan nő a most kevesebb mint kilencmilliárdos főösszeg. Ennek oka az, hogy még nincsenek pontos adatok a tavalyi zárszámadásról, pénzmaradványról, pályázati forrásokról, és az sem ismert még, hogy pontosan mennyi adóbevételre számíthatnak. Süli János polgármester az előterjesztésnél elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően egyensúlyban van a költségvetés. Első fordulóban csak a kötelező feladatok, illetve a sokszor évtizede önként vállalt, „kötelezővé nemesült” feladatok – a balneológia, a múzeumok működtetése, a sportegyesületek támogatása – finanszírozásának költsége szerepel, illetve olyan beruházások, amelyek folyamatban vannak vagy szerződést kötött már rá az önkormányzat. Az, hogy az összeg a szokásosnál alacsonyabb, abból adódik, hogy az iskolák fenntartását átvette az állam, illetve abból, hogy a jó adóerő-képesség miatt új elemként megjelent a szolidaritási adó.

Barnabás István alpolgármester szerint Paks erején felül érintett ebben a kérdésben. A kormányzat ugyanis 21 milliárd forintot tervez beszedni ebben az adónemben 166 önkormányzattól, a Paksra eső összeg közel egymilliárd forint. Éppen ezért módosító indítványt fogalmazott arról, hogy Paks város önkormányzata kérjen jelentést arról, hogy az elvont összeget a paksi iskolákra fordították-e, illetve megőrizték-e az eddigi magas színvonalat. Többen emlékeztettek arra, hogy az elvont valamivel kevesebb mint egymilliárd forint nagyobbik részét – ötszázmillió forintot – az önkormányzat éves szinten az állami normatíva mellett az iskolákra költötte, ami a reális kép érdekében levonandó ebből a költségvetésből idén hiányzó összegből. Emlékeztetett Süli János arra is: bíznak abban, hogy befejeződnek a tárgyalások az atomerőművel és sikerül megegyezésre jutni az építési adót érintő vitában. Barnabás István végül úgy döntött, hogy a módosító javaslatot a második fordulóban terjeszti elő. A gazdasági bizottság elnöke, Bana János azt javasolta, hogy érdemes addig tájékozódni arról, milyen lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy a volt önkormányzati iskolák működési színvonaláról, finanszírozásáról információhoz jussanak.

Süli János polgármester a költségvetésről szólva elmondta lapunknak, hogy hatszázmillió forintot különítettek el pályázati önerőként, ennek sorsa majd akkor dől el véglegesen, ha elbírálják a pályázatokat. – Ez jelentős tétel, de még jelentősebb összeggel gyarapodhat a város, ha megnyerjük ezeket a pályázati forrásokat – húzta alá a városvezető.

Pályázatokról, ha nem is ilyen nagyságrendűekről, szó esett a februári képviselő-testületi ülésen. A testület két olyan beruházáshoz biztosított önerőt, amelyhez a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz nyújtottak be pályázatot. Az egyik egy tematikus – kifejezetten a Dunához, Pakshoz passzoló elemeket tartalmazó – játszótér építése a Báthory utcában, ahol előzőleg garázssor építését tervezték, de a lakosság véleményének hatására erről letettek. Szeretne a város egy talajradart vásárolni, szintén a JETA forrásaira támaszkodva. Ezzel a város polgármesterének tájékoztatása szerint azért van szükség, mert gyakori gond, hogy nincs pontos adat arról, hogy hol futnak a közművek, ez üzemzavart, egyes beruházásoknál csúszást okoz. A talajradarral időt, kézimunkaerőt lehet spórolni, hangzott az érvelés.

A testület tájékoztatót hallgatott meg a CityOps városüzemeltetés támogató rendszer működéséről, amelynek működési tapasztalatai, mint Bana János hozzászólásában hangsúlyozta, jók. Elfogadták a Paksi Települési Értéktár Bizottság tavalyi munkájáról szóló beszámolót és tudomásul vették az elnök Hefner Erika más irányú elfoglaltságai miatt benyújtott lemondását. A testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Magyar Marketing Szövetséghez, erősítve a város ez irányú törekvéseit.

Zárt ülésen döntöttek a Tisztes Polgár kitüntető cím odaítéléséről. Szabó Péter alpolgármester az e célból létrehozott ad hoc bizottság vezetője számolt be arról, hogy az atomerőműben évtizedekig vezető tisztséget betöltő Tóth György István, valamint a munkásságát kőművesként kezdő, gazdag életúttal rendelkező, idén 86 esztendős Fritz János az idei díjazott. A kitüntetést a március 15-i városi ünnepségen vehetik át.

Szerző -
Képünk illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Képünk illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A vártnál és tervezettnél jobban állt a város költségvetése az I. félév végén – állapította meg a város képviselő-testülete, amely szeptemberi ülésén elfogadta az év ezen időszakára vonatkozó, szakértő által is kiegyensúlyozottnak minősített beszámolót. Süli János polgármester azt mondta, a 10 milliárdos költségvetés bevételeinek nagyjából fele helyi adókból, a többi a feladatellátáshoz kapcsolódó állami normatívából származik. Hasonlóképpen fele-fele az arány a kiadásoknál a működési és a fejlesztési kiadásokat illetően. Annak, hogy a kiadások elmaradtak a tervezettől, technikai okai is vannak, hiszen bizonyos beruházások a közbeszerzési eljárás hosszadalmas mivolta miatt csúsznak. Példaként hozta Süli János a Hunyadi utcát, amelynek újjáépítését éppen emiatt csak jövőre kezdik el. A vízi színpad tervezett építése viszont azért marad el egyelőre, mert eredménytelen volt a közbeszerzés.

– Jól állunk – mondta Süli János, de azt is hozzátette, hogy a rendelkezésre álló forrás kevés lesz a város előtt álló feladatokra. – Ha már biztos lesz Paks II, akkor merünk a költségvetésünkből áldozni ezekre, de akkor még pluszbevételre is szükség lesz – hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy a kormányzat tervei szerint jövőre szolidaritási adóként Pakstól elvonnak 1,6 milliárd forintot, ezért törekedni kell arra, hogy nőjenek a bevételek és hatékonyan használják fel a forrásokat.

A több ingatlanvételre, illetve -eladásra vonatkozó napirendi pont közül dr. Blazsek Balázs a Duna-töltéshez vezető, ma még csak terveken szereplő útról adott tájékoztatást lapunknak. Azt mondta, a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy ingatlanforgalmi szakértő bevonásával alkudjon meg az út tervezett nyomvonalát érintő telek tulajdonosával a vételről. Hozzátette, a nyomvonal által érintett terület egy része a MÁV tulajdonában van, amellyel nagyon kedvező egyezségre sikerült jutni. A város hosszú távú bérleti szerződést kötött évi 32 ezer forintos áron. Arra a kérdésre, hogy mikorra épülhet meg a Paksi Halászcsárdától a Duna-töltésig vezető út, a város főjegyzője azt mondta: – Jómagam az idén szeretnék azon biciklizni.

A város két fogorvosi körzete is megüresedik a jövő év elején: a testület az orvosokkal egyeztetve megszünteti dr. Berecz Katalin és dr. Hellebrand Éva feladatellátási szerződését. A praxisok 2017. február végén szabadulnak fel, a tulajdonosoknak hat hónapja van az értékesítésre, utána a jog az önkormányzatra száll.

A város – ahogy 2000 óta minden évben – idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. A szükséges forrást a testület most meghozott döntésével biztosítja. A polgármesteri hivatal szociális osztályának vezetője, Badics Istvánné azt mondta, négymillió forintos keret áll rendelkezésre. Volt ennél több is, de a tapasztalat az, hogy ez fedezi az igényeket, a város minden, a feltételeknek megfelelő pályázót támogatni tud havi 3-8 ezer forinttal tíz hónapon át.

Lakossági igénynek eleget téve a jövőben a diétás ebéd mellett diétás tízórait és uzsonnát is biztosít az önkormányzat a gyermekintézményekben, iskolákban. Ezt főként táplálékallergiás gyerekek esetében kérik a szülők. A testület a térítési díjról foglalt állást, ami megegyezik a nyersanyagnormával.

Jóváhagyta a képviselő-testület a Kalocsával kötött együttműködési megállapodást, valamint a Paks-Kalocsa Vízcsöppek Társuláshoz való csatlakozást.

Napirendre került a Paksi Bezerédj Általános Iskola Anna utcai épületének hasznosítása is. Ezt az önkormányzat – amennyiben a műemléki mivolta miatt figyelembe veendő előírások lehetővé teszik – a szekszárdi Kék Madár Alapítvány közreműködésével venné használatba. Az alapítvány pályázni kíván egy konyha és étterem létrehozására. Korábban a Deák iskola egy épületrészét tervezték e célra használni, de az érintett pedagógusok és szülők véleményét figyelembe véve erről a tervről lemondtak. A Bezerédj iskola viszont jelezte, hogy örömmel fogadná az alapítvány által működtetett éttermet, hiszen jelenleg a gyerekeknek nem az iskola területén biztosítják az étkezési lehetőséget. A hivatal megvizsgálja a kérdést és amennyiben a műemléképületben kialakítható a konyha, tárgyalásba kezdenek az iskolát működtető KLIK-kel.

Zárt ülésen döntött arról a város vezetése, hogy Díszpolgári címet adományoz Szabó Benjaminnak, a paksi atomerőmű-beruházás egykori kormány- és miniszteri biztosának, az erőmű első igazgatójának. A város másik rangos kitüntetését, a Pro Urbe Díjat hárman kapják meg idén: Iker Lászlóné gyémántdiplomás pedagógus, a sóstói tábor gondnoka, Herczeg József korábbi polgármester, alpolgármester, aki hosszú éveken át felügyelte a város külkapcsolatait, valamint a Paksi Hírnök szerkesztősége. A kitüntetéseket október 23-án adják át.

Szerző -
Süli János, Paks polgármestere. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
Süli János, Paks polgármestere. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Harmincmillió forintot különítettek el a lakáshitel miatt nehéz helyzetbe került polgárok segítésére, 9 millió forintot biztosítanak pályázati önrészként a II. Rákóczi tornatermének felújítására, és a felkészülési időszakban is segítik a nemzetközi versenyeken induló paksi sportolókat – erről döntött többek között keddi rendkívüli ülésén a paksi képviselő-testület.

Elsőként a költségvetési rendelet módosításáról határoztak a képviselők, döntésük a lakáshitelük miatt nehéz helyzetbe került polgárok számára jelenthet segítséget. A lakásrendelet módosítása óta már elővásárlási joggal élhet az önkormányzat az érintettek lakóingatlanának árverésén, erre a célra 30 millió forintot különített el a képviselő-testület.

– A lakáshitel miatt bajbajutottak jellemzően az önkormányzathoz fordulnak segítségért, szociális lakásaink száma pedig véges. Ha megvásároljuk az ingatlanukat, a nehéz helyzetbe került családok bérlőként az otthonukban maradhatnak. Ekképp segítséget is biztosítunk, miközben a város bérlakásállománya gyarapszik – tájékoztatott Süli János polgármester.

A nemzetközi versenyeken eredményeket elért sportolókat Paks évek óta támogatja. Felmerült azonban az igény arra, hogy a felkészülési időszakban is kapjanak segítséget, ezért a testület úgy döntött rendkívüli ülésén, hogy ezentúl biztosított lesz a támogatás a világversenyekre készülőknek. A támogatásban részesíthető sportolók létszámát és névsorát a sportegyesületek adják le az önkormányzat részére. Az önkormányzati támogatás mértéke a mindenkori garantált bérminimumhoz igazodik és a versenyt megelőző 6 hónapban illeti meg a jogosult sportolót.

A II. Rákóczi iskola tornaterme nem rendelkezik hivatalos méretű pályával és a meglévő linóleumos talaj sem a legalkalmasabb a sportolásra. A tornaterem burkolat felújítására az Atomerőmű Sportegyesület tao-pályázata keretében lehetőség nyílt, az egyesület 21 millió forintot nyerhet a beruházásra. A szükséges 9 millió forintos önrészt az önkormányzat vállalja, határozott a testület. – Ha államosítják is az iskolaépületeket, akkor is a mi gyermekeink járnak továbbra is az intézményekbe, és a tornatermeket délutánonként továbbra is igénybe vehetik a szabadidős programokra érkezők. Ezért tartottuk fontosnak a Deák alsó tagozatos épületrészének külső felújítását és a Rákóczi tornatermének korszerűsítéséhez az önrész biztosítását – mondta el Paks polgármestere.

Szerző -
Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Változtatási tilalmat rendelt el a város képviselő-testülete tegnapi ülésén a város azon területeire, ahol a társasházépítések komoly lakossági ellenállást váltottak ki. A rendelet tegnap 18 órától hatályos, tehát csak annyi lakóegység építhető egy telken, amennyi korábban volt. Dr. Blazsek Balázs főjegyző azt mondta, a tilalom csak az ezt követően induló építkezéseket érinti, a már engedélyezettekre nem vonatkozik. Azt is elmondta, hogy átmeneti időszakról van szó, az önkormányzat ugyanis szakértők bevonásával utcáról utcára, majdhogynem telekről telekre fogja meghatározni, hogy hol lehet egy telekre több lakást építeni, hol nem. Mint hangsúlyozta, április 26-án lakossági fórumot tartanak e témában, bizonyára akkor is hangzanak majd el érvek és ellenérvek, amelyek segíthetik a rendezési terv felülvizsgálatát. Mint az indoklásban is elhangzott, az elmúlt időszakban Pakson nagyon megnőtt a lakásépítési szándék, és a hagyományosan családi házas utcákban is megjelentek a többlakásos társasházak. Az érintett utcák lakóközössége több alkalommal kérte az önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a hatályos szabályozást, és konszenzusos megoldással csökkentse az egy telken megépíthető fő rendeltetési egységek számát. Arra tekintettel, hogy a felülvizsgálat folyamatban van és, hogy a társasház építési szándék továbbra is meghatározó, az érintett területek esetében indokoltnak látta az önkormányzat a változtatási tilalom elrendelését. Kovács Sándor nem támogatta az előterjesztést. A képviselő az ülésen elmondta, hogy a döntés – azzal, hogy megváltoztatja a körülményeket – sérti a befektetők érdekeit és jelentősen leszorítja az ingatlanárakat.

Szintén a szerdai ülésen született döntés arról, hogy a képviselő-testület 50-50 millió forintos kerettel idén is támogatja a hagyományos, valamint ipari technológiával készült házak energetikai korszerűsítését. Süli János polgármester megjegyezte, ha túlhaladják az igények a keretet, megtalálják a módját, hogy a kiírásnak mindenben megfelelő pályázatokat támogassák.

30 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat a helyi tömegközlekedés működtetéséhez, mivel az a szolgáltató számára ennyi veszteséggel jár. E döntéssel egy időben a városvezetés azt is elhatározta, hogy kampányt indít a tömegközlekedés népszerűsítésére. Ez nemcsak a veszteséget csökkenthetné, hanem a belvárosi parkolási gondokra is gyógyír lenne és – nem mellesleg – pozitív hatása lenne a város környezetére.

Zárt ülésen határoztak arról a képviselők, hogy idén Karszt Józsefnek, a Paksi FC technikai vezetőjének adományozza a Paks Sportjáért kitüntetést. Ugyancsak zárt ajtók mögött, hosszas vita után az a döntés született, hogy a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői posztjára pályázó két jelölt egyikét sem támogatja az önkormányzat. A döntés jelzésértékű, hiszen vétójoga nincs az önkormányzatnak, vázolta dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző.

Szerző -
Lakótelep Pakson. A kép illusztráció. Fotó: Paksi Hírnök archív
Lakótelep Pakson. A kép illusztráció. Fotó: Paksi Hírnök archív

Mintegy húsz téma szerepelt az év utolsó rendes képviselő-testületi ülésének napirendjén. Az önkormányzati bérlakások 2016. évi lakbéreinek megállapításakor a tervezett inflációhoz közeli mértékű, 1,6 százalékos lakbéremelésről döntött a testület. Mint arra Bana János, a gazdasági bizottság elnöke felhívta a figyelmet, a paksi lakbérek továbbra is a legalacsonyabbak a környező településeken alkalmazottakhoz viszonyítva. A temetőkről szóló helyi rendeletet felülvizsgálva az a döntés született, hogy idén sem változtatnak a sírhelymegváltási díjak összegén.

A grémium véleményezte a város gazdálkodását biztosító, az átmeneti költségvetésről szóló rendeletét és döntött a hétéves gazdasági program elfogadásáról. Süli János polgármester ennek kapcsán azt mondta: a program a prioritásokat tartalmazza minden területre kiterjedően és évente felülvizsgálható a feladatokhoz alkalmazkodva.

Továbbképzésekről, létszámváltozásokról és a tárgyieszköz-ellátottságról is képet mutat a Paksi Polgármesteri Hivatal munkájáról készített beszámoló, amit a hivatal vezetője, dr. Blazsek Balázs ismertetett előterjesztőként.

A papír alapú dokumentálás csökkentése és a hatékonyságnövelés a célja egyebek mellett A CityOps néven induló városüzemeltetési támogatórendszernek. A program működtetését támogatta a testület, csakúgy mint a 60 és 80 literes hulladékgyűjtő edények ürítésének bevezetését.

Soron következő ülését 2016. február 10-én tartja a képviselő-testület.

Szerző -
A Rákóczi utcai egykori SZTK. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
A Rákóczi utcai egykori SZTK. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Több ingatlan eladását, esetleges cseréjét teszi lehetővé az a jóváhagyó döntés, amit a képviselő-testület novemberi ülésén hozott meg. Kalapács alá kerülhet a régi SZTK Rákóczi utcai épülete, ami – mint dr. Blazsek Balázs minősítette – tudvalevőleg nagyon rossz állapotban lévő, de igen jó helyen fekvő ingatlan. Több jelölt is van, így az önkormányzat arra számít, hogy jó alkupozícióban lesz. A város címzetes főjegyzője azt mondta, halasztott birtokba vételt kérnek majd, hiszen gondoskodni kell az épületben működő központi orvosi ügyelet elhelyezéséről. Az elképzelések szerint a gyógyászati központhoz közel eső épületben bérelnének helyet az ügyeletnek. Ezalatt dönthet arról a testület, hogy megvalósítja-e a rendelőintézetet és balneológiát magába foglaló központ harmadik ütemét. Amennyiben igen, egy helyre kerülhetnek a szakrendelők, az orvosi ügyelet, sőt egyes orvosi elképzelések szerint a mentőállomás is, fejtette ki dr. Blazsek Balázs.

Szerző -
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

November 18-án, ez alkalommal 17 órától tartja soros ülését Paks képviselő-testülete a Városháza nagytermében. Napirenden szerepel többek között tájékoztató a Paksi Járási Hivatal működéséről, több helyi rendeletet módosítanak, például a vásárokról és piacokról szólót első fordulóban, valamint alapítványi támogatásokról is döntenek, illetve felülvizsgálják az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodásokat. A tanácskozást a városi televízió élőben közvetíti.

Szerző -
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Ülést tart Paks képviselő-testülete október 22-én 14 órától a Városháza nagytermében. Napirenden szerepel többek között a növények telepítési távolságáról és fenntartásáról szóló, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó helyi rendelet, felülvizsgálják a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, módosítják a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár alapító okiratát és felülvizsgálják a családsegítés illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját. Zárt ülésen dönt a grémium a Pro Urbe Emlékérem és a Segítő Kéz kitüntetés adományozásáról. A tanácskozást a TelePaks csatornáján élőben kísérhetik figyelemmel.

Szerző -

A paksi képviselő-testület november 19-én 14 órakor a Városháza földszinti nagytermében tartja soros ülését. Napirenden szerepel többek között a szakbizottságok megválasztása, a bizottságok külső tagjainak eskütétele és a településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása is. Emellett felülvizsgálják az együttműködési megállapodásokat a paksi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között.

Szerző -
Fotó: Kövi Gergő
Fotó: Kövi Gergő

Az együttműködés fontosságát és elkerülhetetlenségét hangsúlyozta, majd nyugodt, tervszerű munkát, átlátható és mindenki által ellenőrizhető működést ígért köszöntőjében Süli János Paks polgármestere. A képviselő-testület alakuló ülésén döntés született arról, hogy két alpolgármester és két tanácsnok segíti a következő öt esztendőben a polgármester munkáját. Főállású alpolgármesterként Tell Edit feladata lesz a közművelődési, kulturális, oktatási-nevelési intézmények munkájának koordinálása, emellett a szociális ügyekért, lakásgazdálkodásért, a nemzetközi kapcsolatokért, illetve a helyi médiáért felel majd. Az új atomerőművi blokkok építésével kapcsolatos önkormányzati feladatok koordinálását, illetve az önkormányzati beruházások, pályáztatások felügyeletét pedig társadalmi megbízatású alpolgármesterként Barnabás István végzi a következőkben.

Szerző -
Fotó: Molnár Gyula
Fotó: Molnár Gyula

Tizenhatodik alkalommal rendezte meg az Atomerőmű Horgászegyesület családi napját augusztus 31-én a Füzes-tavaknál. Főzőverseny, horgászverseny és tombolasorsolás is színesítette a napot.

A Maraton Kajak-kenu Világbajnoki Válogató 26 kilométeres távján párosban első helyezést ért el Kiszli Vanda és Lucz Dóra augusztus 29-30-án. Egyéniben Kiszli Vanda ugyanezen a távon harmadik lett.

A Paksi Gyógyászati Centrumban tart kihelyezett képviselő-testületi ülést a paksi önkormányzat szeptember 11-én.

Szerző -

Kézműves foglalkozásra várják február 9-én 9 és 11 óra között a gyerekeket a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, ahol farsangi kalapot és álarcot készíthetnek, díszíthetnek. A foglalkozás ingyenes.

Vadászbált tart a Dunakömlődi Vadásztársaság február 9-én szombaton 18 órakor a dunakömlődi faluházban, ahová várják tagjaikat és az érdeklődőket.

A DELELŐ Nyugdíjas Egyesület február 6-án 16 órától tartja a Csengey Dénes Kulturális Központ nagyklubjában batyus, élőzenés hagyományos farsangi bálját, amelyre csábítanak minden kikapcsolódni vágyót.

A rendelőintézetről, a város vagyongazdálkodási tervéről, valamint a Klebelsberg központtal kötött szerződésről tárgyalt csütörtöki rendkívüli ülésén a képviselő-testület. Továbbra is vállalja Paks a járóbeteg-szakellátási feladatok elvégzését és a rendelőintézetet saját intézményként működteti tovább, így döntött legutóbbi ülésén a képviselő-testület, írja a paks.hu. Négy témát tárgyalt emellett a grémium, köztük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati és bérleti szerződésben vállalt feladatokat.

Szerző -

Augusztus 30-ig még várja a jelentkezéseket nappali tagozaton CAD-CAM informatikus és gépgyártástechnológiai technikus képzésekre az I. István Szakképző Iskola, valamint esti tagozaton I-II. évfolyam épületgépész technikus, magasépítő technikus képzésekre. A jelentkezési lap letölthető a www.paszi.hu honlapról

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott kedden a paksi önkormányzat. Többek között pályázatok benyújtásáról tárgyaltak a képviselők: pályázati pénzből alakítana ki a város a Kereszt utcában egy összetett szociális céllal működő fogyatékkal élők és idősek napközi otthonát, illetve a városi múzeum, és a Deák ház felújításával az országban egyedülálló klímamúzeumot hoznának létre. A városvezetők most döntöttek arról is, hogy megemelik az energiatakarékos felújításokra szánt önkormányzati keret összegét.

Szerző -

Március 7-én 14 órai kezdettel a városháza földszinti tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart Paks önkormányzata. A városatyák áttekintik többek között a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények térítési díjának megállapítását, valamint a napirendek között szerepel a közalapítványok kuratóriumának beszámolója és a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány alapító okiratának módosítása is. Az ülésen asztalra kerül még az idei költségvetés második fordulós tárgyalása és a grémium zárt ülésen dönt a Környezetünkért kitüntetés adományozásáról is.