Tags Posts tagged with "KISEB pályázat"

KISEB pályázat

Szerző -
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A paksi Városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Négy bizottság írt ki pályázatot a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek számára.

A gazdasági bizottság azon tevékenységek támogatására írt ki pályázatot, amelyek a természeti értékek megőrzését, a hulladékok és a szennyvíz helyes kezelését, az ivóvíz védelmét és az egészség megőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos tudatformálást célozzák. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 226. sz. irodájában Dávidné Sumicz Krisztinánál, vagy innen letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „GB pályázat 2017”.

A humánpolitikai bizottság pályázata a betegellátás színvonalának javítását, az egészségmegőrzést, a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását célozza, ezért az ehhez kapcsolható szűrési feladatokat, az ellátás informatikai rendszerének javítását, a szakemberképzést, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti szakellátási színvonalának fejlesztését szolgáló programokat támogatja. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 131. sz. irodájában Badics Istvánnénál, vagy letölthető a város honlapjáról. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „HB pályázat 2017”.

A közbiztonsági, ifjúsági, sport és esélyegyenlőségi bizottság a diák- és szabadidősport programokat támogatja, különösen, ha azok hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével zajlanak és a biztonságos (káros szenvedélyektől menetes, az életkori sajátosságoknak megfelelő) szórakozást segítik elő. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 130. sz. irodájában Vasadi Andrásnénál, vagy itt letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „KISEB pályázat 2017”.

A közművelődési és kulturális bizottság a kulturális alkotások és események létrehozását, a hagyományok megőrzését és ápolását támogatja. A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal 126. sz. irodájában Benedeczki-Pach Orsolyánál, vagy innen letölthető. A pályázatokat tartalmazó borítékra kérik ráírni: „KKB pályázat 2017”.

A pályázott tevékenységeknek december 31-ig meg kell valósulniuk. A támogatásként nyújtott összeggel a megvalósulást követő 60 napon belül, de legkésőbb december 31-ig el kell számolni. A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani május 19-én 12 óráig.

Szerző -
Paksi Polgármesteri Hivatal Fotó: Babai István/Polgármesteri Hivatal
Paksi Polgármesteri Hivatal Fotó: Babai István/Polgármesteri Hivatal

Két pályázati felhívást tett közzé a paksi képviselő-testület közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottsága (KISEB). Az egyiket a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára hirdették meg. Különféle diák-, sport- és egyéb közösségi programok, a gyermekek és fiatalok, illetve fogyatékosok aktív részvételével zajló, valamint a biztonságos szórakozást elősegítő rendezvények támogatására lehet pályázni. A pályázatoknak április 15-én 12 óráig kell beérkezniük a Polgármesteri Hivatalba.

A másik kiírás fiatal szakképzett pályakezdőknek szól, a célja Pakson történő letelepedésük támogatása. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó még nem töltötte be 35. életévét, jelenleg Pakson dolgozik vagy a közeljövőben itt fog elhelyezkedni képzettségének megfelelő munkakörben, és pályázatához a szükséges dokumentumokat hiánytalanul csatolja. A sikeresen pályázók egyszeri, vissza nem térítendő helyi támogatást kapnak lakás vagy családi ház vásárlásához, építéséhez. A benyújtás határideje személyesen május 20-án 12 óra, postai úton május 20-i postabélyegző.

A pályázati kiírások, további fontos részletekkel, a www.paks.hu oldalon olvashatók.