Tags Posts tagged with "Paksi Vak Bottyán Gimnázium"

Paksi Vak Bottyán Gimnázium

Szerző -
A képen balról jobbra Mellár Tamás, a Pécsi Tudományegyetem professzora, Szabó István, a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságának adóügyi igazgatóhelyettese, a négyfős csapat, valamint Hajgató Zoltán, a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságának vám- és pénzügyőri igazgatóhelyettese. Fotó: a gimnázium felvétele
A képen balról jobbra Mellár Tamás, a Pécsi Tudományegyetem professzora, Szabó István, a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságának adóügyi igazgatóhelyettese, a négyfős csapat, valamint Hajgató Zoltán, a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságának vám- és pénzügyőri igazgatóhelyettese. Fotó: a gimnázium felvétele

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Non Plus Ultra elnevezésű csapata jutott be az ötödik alkalommal meghirdetett PénzSztár Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozói Versenyének november 23-i elődöntőjébe, azaz a legjobb 8-ba. A megméretés Dél-Dunántúli regionális középdöntőjét Pécsen rendezték meg. A gimnázium csapatának tagjai: Hrivik Áron Botond, Kaszás Attila, Fejes Márk Ferenc és Szendi Bence József 12. H osztályos diákok. További információt ide kattintva olvashatnak a versenyről.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

Felsőfokú tanulmányok támogatására hirdet pályázatot a Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány. Feltétel, hogy a pályázó a kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkezik, valamilyen okból hátrányos helyzetű, illetve tanulmányainak célja első diplomájának megszerzése. A pályázatokat 2017. november 15-ig lehet benyújtani a Paksi Vak Bottyán Gimnázium titkárságán (7030 Paks, Dózsa György út. 103.). A pályázati kiírás és a pályázati adatlap a gimnázium honlapján megtalálható.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

Baráti találkozót tart a Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete október 14-én az intézményben. A vendégeket 14.30-tól fogadják, a program 15 órakor kezdődik az egyesület elnökének köszöntőjével a díszudvaron. Ezt követően az iskolai kórus ad ünnepi műsort, egykori kórustagok közreműködésével, majd 16 órakor felavatják a dr. Tarisznyás Györgyi-emlékfalat. Bemutatkozik Fodor Veronika meseíró, és kiállítást nyitnak meg a Gimi Galérián a régi Paksot és az alma matert idéző képeslapokból, dr. Hanol János helytörténeti gyűjteményéből, dr. Harmat Gabriella ajánlásával. A rendezvényt 16.15-kor állófogadással zárják.

A szervezők kérik, hogy az érdeklődők október 10-ig jelezzék részvételi szándékukat a 75/200-422-es telefonszámon, vagy a vbgimi@vbgpaks.sulinet.hu e-mail címen.

A program ideje alatt az intézmény eddig megjelent évkönyvei, valamint a program keretében bemutatott mesekönyvek megvásárolhatók. A részvétel díjtalan, de az egyesületet támogató adományokat szívesen fogadják.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete május 29-én 16.30-kor tartja közgyűlését. A beszámolók mellett szó lesz a 2017 őszére tervezett kulturális baráti találkozó előkészítéséről. Hagyományosan itt adják át a dr. Tarisznyás Györgyi-díjat, amelyet minden évben két tehetséges diák vehet át, egyikük humán tudományok, másikuk természettudományok kategóriában. A közgyűlés nyilvános, a tagság mellett várják a Vak Bottyán gimnáziumban végzetteket, az intézmény volt és jelenlegi tanárait, mostani diákjait is.

Szerző -
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com

A nyolcadik osztályba járó gyermekek családjában ez idő tájt téma a pályaválasztás: megkezdődött a felvételi eljárás, a központi írásbelire már jelentkezni kellett, és hamarosan el kell dönteniük a fiataloknak, hol szeretnék folytatni tanulmányaikat.

A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba négy évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezhetnek a nyolcadikosok. Az egyik osztályban a matematika és fizika tantárgyat tanulhatják emelt szinten, vagy komplex természettudományos tantárgycsoportos emelt szintű oktatásban részesülnek, azaz kémiából és biológiából van emelt óraszám. A nyelvi osztályban az emelt óraszámú idegen nyelvi képzés mellett humán (magyar, történelem) vagy informatika irányultságra van lehetőség többletórákkal. A 11. évfolyamon mindkét osztályban további specializáció választható. Az eddig megszokotthoz képest többet nyújtanak az informatika oktatás terén: négy évre kidolgozott programjuk keretében felkészítik a fiatalokat az emelt érettségire és programozási ismereteket is tanulnak. A felvételről a hozott tanulmányi eredmény és a központi írásbelin szerzett pontok alapján döntenek.
A Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolájában a mindenkori szakmaválasztékot a munkaerő-piaci igényeket figyelembevéve alakítják ki, különös tekintettel a hiányszakmákra, amelyek tanulásához komoly összegű ösztöndíjak társulnak. A végzős nyolcadik osztályosok az asztalos, eladó, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló és tapétázó, hegesztő, kőműves, központifűtés- és gázhálózatszerelő, női szabó, szociális gondozó és ápoló, valamint a villanyszerelő szakmák közül választhatnak. Czetthoffer Gyuláné igazgató elmondta, hogy nagy hangsúlyt helyeznek a diákok gyakorlati oktatására. Arról is tájékoztatott, hogy az ágazati szakgimnáziumi képzés keretében választható az informatika, az építőipar, a gépészet és a sport, mindegyiknél van az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés, illetve plusz egy év alatt megszerezhető ágazati szakképesítés is. Itt változatlanul a hetedik év végi és nyolcadik félévi tanulmányi eredmény alapján alakul ki a felvételi rangsor.
Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumba a megszokott tanulmányi területekre várják a végzős nyolcadik osztályosok jelentkezését, amelyek az informatika, a villamosipar és elektronika, a gépészet, a környezetvédelem, a közgazdaság és az ügyvitel. Abban nem lesz változás, hogy négy osztályt indítanak, viszont teljes osztály a villamosipar és elektronika, illetve a gépész szakirányon lesz, a többi esetében fél-fél osztály a felvételi keret. A kilencedik évfolyamon új központi kerettanterv van: a szakmai órák száma több, hiszen a 12. év végén komplex érettségi vizsga vár a diákokra, amelyhez a központi útmutatók már megvannak. Újdonság az is, hogy a kilencedik évfolyam után nincsen nyári gyakorlat, amit üdvözöl az iskola, hiszen az első év után még nem rendelkeznek a diákok a termelési gyakorlathoz szükséges tudással, mondta el Szabó Béla, az iskola igazgatója. A diákok a negyedik év végén érettségiznek, majd egy év alatt végezhetik el a technikumot. Az atomerőmű bázisiskolájában a felvételi rangsort az általános iskolából hozott, illetve a központi írásbelin elért eredményből, valamint a szóbeli meghallgatáson szerzett pontszámból alakítják ki.

Amíg a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést megkapják a gyerekek, még vár rájuk tennivaló. A központi írásbelit matematikából és magyar nyelvből, országosan egységes időpontban, január 21-én írják meg a felvételizők, amire Pakson az ESZI-ben, valamint a gimnáziumban van lehetőség. Jelöltek ki pótvizsganapot is, de ez csak nagyon indokolt esetben vehető igénybe. A központi írásbeli felvételi dolgozatokat csak egyszer lehet megírni, az eredményről a felvételizők február 9-ig kapnak értesítést, előtte azonban személyes megtekintésre lesz lehetőség abban az iskolában, ahol megírták a felvételi feladatsort. A következő fontos dátum február 15., az általános iskoláknak eddig az időpontig kell továbbítaniuk a jelentkezési lapokat a megfelelő helyre. Az ideiglenes felvételi rangsort március 10-ig hozzák nyilvánosságra a középiskolák, ezt követően még lehetőség van a sorrend módosítására. A végső döntésről szóló értesítést április 26-ig küldik ki. A beiratkozás június 22. és 24. között lesz az intézmény igazgatója által meghatározott időben.

Szerző -
Stellios Simiakis. Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
Stellios Simiakis. Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Hároméves nemzetközi projektbe kapcsolódott be ebben a tanévben a Paksi Vak Bottyán Gimnázium sikeres pályázata eredményeként. Az Erasmus+ program keretében nyolc ország dolgozik együtt: Hollandia mint koordinátor, valamint Anglia, Spanyolország, Lengyelország, Franciaország, Olaszország, Törökország és Magyarország. A paksi gimnázium angoltanára, Stellios Simiakis számolt be arról, hogy a víz a központi téma, ezt mint terméket, természeti jelenséget, illetve mint közlekedési és sportlehetőséget vizsgálják. Minden iskola közösen dolgozik és közös internetes felületen teszi közzé munkáját. Most logókészítés a feladat, amit Takács Éva tanár koordinálásával végeznek. Az egész iskolát igyekeznek bevonni, s a témát fókuszba helyezni. Alapvetően több tantárgy foglalkozik így vagy úgy a vízzel, ám ez most fajsúlyosabb – mondta el a pedagógus. Arról is tájékoztatott, hogy évente egy tanártalálkozót tartanak – erre éppen most került sor Madridban, ahol Elekné Pálfai Andreával képviselték a VBG-t – a cél az, hogy a diákok is legalább tanévenként egyszer találkozzanak. A munkanyelv az angol, de korántsem csak a nyelvgyakorlás a projekt haszna. Nyitottabbak és motiváltabbak lesznek a gyerekek, szívesebben foglalkoznak adott témával. Emellett megismerik más nemzetek kultúráját, sőt a sajátjukban is jobban elmélyednek, hiszen más szemüvegen át nézik. Az iskola közel húszezer eurót, azaz több mint hatmillió forintot nyert a hároméves programra.

Stellios Simiakis október végén Athénban is járt egy konferencián, amit oktatásban érintett intézmények, de nem kizárólag iskolák munkatársai számára hirdettek meg pályázati formában. A hozzávetőleg ötszáz, a világ minden szegletéből érkező vendég között nyolc magyar volt, a háromnapos fórum a digitális állampolgársággal foglalkozott. Kiemelték, hogy a modern technológia az élet fontos részévé vált. A játék a tanulást és a munkát támogató eszközzé fejleszthető – erről is szó esett, a témát Stellios Simiakis a konferencia után kollégáinak is bemutatta prezentáció keretében. Az athéni szimpóziumon az internet veszélyeiről, köztük az internetes zaklatásról is elhangzott előadás, mondta a pedagógus, aki szerint tanulságos volt a konferencia, jó ötletekkel tért haza, és azt is konstatálta, hogy a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban jó irányba haladnak, jó módszereket alkalmaznak.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

Felsőfokú tanulmányok támogatására hirdet pályázatot a Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány. Feltétel, hogy a pályázó a kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkezik, valamilyen okból hátrányos helyzetű, illetve tanulmányainak célja első diplomájának megszerzése. A pályázatokat 2016. november 15-ig lehet benyújtani a Paksi Vak Bottyán Gimnázium titkárságán (7030 Paks, Dózsa György út. 103.). A pályázati kiírás és a pályázati adatlap a gimnázium honlapján megtalálható.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium esti tagozatára várják a jelentkezéseket. Amit kínálnak:

– Jelentkezési lehetőség a 8. osztályt végzetteknek is.

– A szakiskolát végzett hallgatók kérhetik a tanulmányi idő beszámítását, illetve osztályozó
vizsgával rövidíthető a tanulmányi idő. A korhatár 16-99 év.

– Heti 18 tanóra van: hétfő, kedd és csütörtök 14.15-től legkésőbb 19.30-ig.

– A három évközi beszámolón és az év végi vizsgán kötelező a megjelenés.

Az iskoláról minden információt megtalálnak az érdeklődők a www.vakbottyangimnazium.hu honlapon. A képzésről és a jelentkezésről érdeklődni a gimnáziumban személyesen (7030 Paks, Dózsa György út 103.), vagy a 75/510-210 illetve a 75/510-211-es telefonszámon vagy a vbgimi@paks.hu e-mail címen lehet. Beiratkozás 2016. június 27-én.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

Idén is megrendezték a Pákolitz Istvánról elnevezett megyei vers- és prózamondó versenyt a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban. A költészet napja alkalmából megtartott délelőttön 22 diák állt a zsűri elé, melyet Hefner Erika elnökölt. A 7-8. évfolyamos diákok közül Vidákovics Elián a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola és Bartos István a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákja szerepeltek a legjobban. Röhberg Melinda a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákja lett a második, Németh Aletta a Paksi Bezerédj Általános Iskola tanulója pedig a harmadik helyezett. A középiskolások kategóriájában Molnár Helga lett az első, második Horváth Cintia és Szabó Petra, Katics Orsolya Anna pedig a harmadik. Nikl Csenge közönségdíjat vehetett át. Mindannyian a Paksi Vak Bottyán Gimnázium diákjai.

Szerző -
Pakson is csatlakoztak a Tanítanék mozgalom felhívásához. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
Pakson is csatlakoztak a Tanítanék mozgalom felhívásához. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Csatlakozva a Tanítanék Mozgalom felhívásához tanárok és diákok vonultak ki ma reggel a Paksi Vak Bottyán Gimnázium udvarára. A polgári engedetlenségi akció célja az volt, hogy elfogadtassák a Civil Közoktatási Platform szakértői által kidolgozott 12 pontot. Ahogy az a Tanítanék Mozgalom szerdai tiltakozásról szóló sajtóközleményében olvasható, a 12 pont a leggyorsabban végrehajtandó változások listája, de ennél is tovább akarnak menni: új közoktatási törvényt, új nemzeti alaptantervet, jobb, élhetőbb oktatási rendszert követelnek, és azt, hogy ennek megalkotásában ők is részt vehessenek. Az akciót a mozgalom reggel 8-tól 9 óráig hirdette meg. A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban az első tanóra idejére vonultak ki az udvarra a tanárok és diákok, a másodikat már megtartották.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

Jótékonysági bált tartanak a Paksi Vak Bottyán Gimnázium fennállásának 70. évfordulója alkalmából február 20-án 19 órától a Paksi Halászcsárdában. A batyus jellegű bálon lesz meglepetésműsor és tombola, a zenét Laszlóczki József és zenekara szolgáltatja. Jegyet a középiskola titkárságán lehet venni 1000 forintért. Támogatói jegy vásárlására is van mód, ennek ára tetszőleges. Az est bevételét az iskolarádió működtetésére és digitális eszközök vásárlására kívánja fordítani a gimnázium. További részletek az iskola honlapján.

Szerző -
Tudományos diákköri konferencia a paksi gimnáziumban. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Tudományos diákköri konferencia a paksi gimnáziumban. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A Csillagok között című film elemzése, a mohácsi csata, a német és szovjet páncélosok fejlődése a II. világháborúban. Többek között ezek a témák jelentek meg a paksi gimnázium tudományos és művészeti diákköri konferenciáján, amelyet évek óta megrendeznek a magyar kultúra napja alkalmából. A megméretésre idén a házigazda intézmény mellett a szekszárdi I. Béla Gimnáziumból neveztek fiatalok.

A zsűrit Hideg László, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóhelyettese elnökölte, a grémium tagja volt Barocsai Zoltán, a szekszárdi I. Béla Gimnázium tanára, Kirchkeszner Csaba, a BME vegyészhallgatója, a szervező iskola egykori diákja és Szabó Péter, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium igazgatóhelyettese. A konferencián első helyezést ért el Donkó Anna, a paksi középiskola diákja valamint Rappay Bence és Varga Péter az I. Béla Gimnáziumból, második lett Bernáth Péter és Hornyánszky János a paksi gimnáziumból és harmadik Frigyer Andrea szintén a szervező intézményből.

A tudományos diákköri konferenciára kezdetben kötött, később pedig már saját választású témával nevezhettek a középiskolás fiatalok. Az eltelt évek alatt földrajzilag is bővült a program, a háziversenyt néhány esztendővel ezelőtt emelték megyei szintűvé. A nevezők feladata, hogy a választott témakörben tudományos igényű dolgozatot írjanak, és egy rövid prezentáció segítségével ismertessék a zsűri és a diáktársak előtt.

Szerző -
Fotó: Pixabay.com
Fotó: Pixabay.com

A Mathias Corvinus Collegium középiskolás programját ismerhették meg a Paksi Vak Bottyán Gimnázium diákjai. A szervezet az országban egyedülálló módon ingyenes internetes társadalomtudományi képzést kínál olyan fiatal tehetségeknek, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

A hatosztályos gimnáziumi képzés iránt érdeklődő diákokat és szüleiket várják nyílt napra a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba. A résztvevők megismerhetik többek között a választható emelt szintű angol illetve matematika oktatás tartalmát, a hatosztályos képzés előnyeit. Szó lesz emellett a jelentkezés feltételeiről, módjáról. A nyílt napot január 13-án 15 órától tartják.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézete minden tanév elején „nulladik matematika zárthelyi” dolgozatot írat az egyetem elsőéves hallgatóival, hogy felmérje matematikai ismereteiket, képességeiket. Idén ősszel mintegy 3100 hallgató írta meg ezt a felmérést. A diákok elért eredményeiről minden évben értesítik azokat a középiskolákat, amelyek volt diákjai kimagasló arányban teljesítették a megmérettetést és közzé is teszik honlapjukon az iskolák nevét. Ezen a listán idén 46 középiskola szerepel, Tolna megyéből egyedüliként a Paksi Vak Bottyán Gimnázium.

Szerző -
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Kémiai, fizikai kísérletek, matematikai logikai játékok, idegen nyelvi feladványok és sakkszimultán is szerepelt a Paksi Vak Bottyán Gimnázium idei Kutatók napján. Mindemellett bemutatkozott a közönségnek az iskola nemrégiben alakult színjátszó csoportja, és több fiatal elhozta saját készítésű, programozású robotját, amelyek sorában volt például egy gyűjtögető bogár, de hibátlanul parkoló, színek szerint válogató, illetve focizó gépezet is. A társadalomtudományi munkaközösség a II. világháború végének 70. évfordulóját állította a fókuszba, illetve téma volt az atomenergia, amihez kapcsolódóan az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeumból érkeztek munkatársak a rendezvényre. Az egész délutánt felölelő programot a tantermekben bemutatottaknál ugyan komolyabb, de szintén szórakoztató, látványos kísérletek kavalkádjával zárták, ahol volt többek között szikraeső és vasolvasztás, valamint megtudhatták a vendégek, hogy az elefántfogkrém nem más, mint egy három anyag elegyéből képződő hab, ami előtörve a lombikból úgy néz ki, mintha egy elefánthoz méretezett tubusból nyomnánk fogrémet. Az aktív részvételért bónt kaptak a látogatók, amit bőséges mennyiségben elkészített süteményre, frissítőre lehetett beváltani.

Szerző -
Fotó: Paksi Vak Bottyán Gimnázium
Fotó: Paksi Vak Bottyán Gimnázium

Elefántfogkrém, izzó szív, szikraeső és robbanó buborékok is lesznek a Paksi Vak Bottyán Gimnázium idei Kutatók napja rendezvényén, ahova november 6-án 12.30-tól 16 óráig várják az érdeklődőket. Az iskola már hagyományos programján ízelítőt kaphatnak a 20. század középső harmadának kultúrájából dramatikus és kézműves foglalkozásokon, valamint játékos, interaktív feladatokkal, tesztekkel tehetik próbára tudásukat a vendégek. A kínálatból ez alkalommal sem hiányoznak majd az érdekes fizikai kísérletek, furfangos logikai játékok és matematikai fejtörők, valamint most is bemutatnak diákok által készített robotokat.

Szerző -
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Nem volt szükség rábeszélésre, az első hívó szóra jöttek az öregdiákok fellépni, kiállítani és a közönség soraiba is a Paksi Vak Bottyán Gimnázium alapításának hetvenedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre. Egykori és mai tanárok, diákok beszélgettek a folyosókon, tantermekben, a díszudvaron, felidézve azt a sok-sok emléket, ami összeköti őket egymással és az iskolával. – A középiskolai évek nekem az alapokat jelentik. Emlékezetesek a történelemórák, több pedagógus volt rám nagy hatással, de ami igazán ide köt, az a közösség ereje. – mondta Szabó Péter, aki ma igazgatóhelyettes alma materében. Nincs egyedül. A tanári karból többen itt érettségiztek, közöttük Takács Éva is, akinek szintén meghatározóak voltak a gimnáziumi évek. Mint elmondta, nagyon furcsa számára, hogy tanár abban az iskolában, ahol érettségizett. Nagyon szeretett ebbe a gimnáziumba járni, jó volt az osztályközösségük, és kiváló tanároktól tanulhatott, akik elindították pályáján. Itt volt gimnazista Bodajki Boglárka is, aki elmesélte, hogy kedvenc tanáruknak egyszer élő nyulat ajándékoztak húsvétra és azt is, hogy természetesen nem telt el az a négy esztendő diákcsínyek nélkül. Az érettségi után régi népi fazekasságot tanult Bonyhádon, s most a jubileum alkalmából, az elmúlt 10-15 évben végzettek munkáiból nyílott kiállításra hozott ízelítőt alkotásaiból. Kiállító volt Kozma Gábor is, akinek gyermekkori álma vált valóra, azzal hogy építészként dolgozik, mégpedig Pakson. Nagyon sok szép emléket őriz a gimnáziumi éveiből, akkor ismerte meg feleségét, akivel egy osztályba járt. Az elmúlt tíz esztendő emlékeit volt és jelenlegi diákok, valamint a tantestület segítségével jubileumi évkönyvben gyűjtötték össze, amelyet az ünnepi délután nyitányaként mutattak be. A könyvbemutatót és a volt diákok tárlatának megnyitóját követően a díszudvarra invitálták a megjelenteket, ahol köszöntőt mondott Fehérvári Tamás a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, Tell Edit, Paks alpolgármestere, aki maga is Vak Bottyán-os diák volt, és C. Szabóné Kocsiczki Ilona, az iskola igazgatója is. Az esten aztán átadták a Vak Bottyán Gimnáziumért Emlékérmet, amelyet kerek évfordulók alkalmával olyan egykori gimnazisták is megkaphatnak, akiknek életpályája figyelemre méltó, jó példa. Ebben az elismerésben részesült posztumusz Bencze Barnabás tanár, képzőművész, helytörténész, dr. Felföldi Ferenc belgyógyász, osztályvezető főorvos, dr. Kiszl Péter az ELTE Könyvtár-és Információtudományi Intézetének igazgatója, tanszékvezető, egyetemi docens, Mittler István, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője és Kanczler István pedagógus, cselgáncsedző. Színpadra szólították C. Szabóné Kocsiczki Ilonát is, akinek díjazására titokban készültek, így teljes volt a meglepetés. Az ünnep zárásaként a gimnázium egykori és jelenlegi diákjai adtak műsort.

A jubileum áthatja az iskola teljes 2015/16-os tanévét. Pályázatot hirdetnek két területen „70kedünk” címmel, a nevezők filmet készíthetnek, illetve fotópályázaton vehetnek részt. A magyar kultúra napjához kapcsolódó Bottyán-pályázatot pedig új témakörrel bővítve rendezik meg, a pályázók az iskola névadójáról szóló vagy a gimnáziumban végzett, híres paksiak életútját feldolgozó pályamunkával is jelentkezhetnek.

1945 előtt Pakson nem volt középiskola, bár létesítésének gondolata az 1910-es évektől többször felmerült. Végül 1945. július 3-án az akkori képviselő-testület, teljes egyetértéssel mondta ki, hogy szükségesnek tartja kereskedelmi középiskola létrehozását Pakson. Átmeneti megoldásként a döntést követő szeptemberben megkezdték az Anna utcai Szeniczey-kúria rendbetételét, a lakosság pénzadományokkal segítette a munkát. A kultuszminiszter a kereskedelmi- és szövetkezetügyi miniszterrel egyetértésben 1945. szeptember 13-án kelt rendeletével engedélyezte az iskolát, átmenetileg „Állami Kereskedelmi Középiskola Előkészítő Tanfolyam” elnevezéssel, egyben megengedte a lányok és fiúk együttes oktatását is. Az ünnepélyes tanévnyitó szeptember 30-án volt, 99 tanulóval. Az első érettségi vizsgák idején az intézmény neve már Állami Kereskedelmi Középiskola volt, majd a tizedik évfordulón vette fel a Vak Bottyán nevet. Az új névvel először közgazdasági technikumként működött az iskola, az első gimnáziumi osztályt csak 1955-ben indították. A jelenlegi épületet 1964 őszén vették birtokba.1971. szeptember 1-jétől a paksi gimnázium évfolyamonként 2 osztállyal, összesen 8 gimnáziumi osztállyal folytatta működését. Az 1970-es évek első felében a tárgyi és személyi feltételek fejlődése volt jellemző, például itt jött létre az első anyanyelvi szaktanterem a megyében. Az 1979-ben az iskola fenntartója a várossá vált Paks lett, és csak a szakmai irányítás és felügyelet maradt a megyei művelődési osztálynál. 1996 szeptemberétől beindult a hat évfolyamos gimnáziumi képzés. Az 1998/99-es tanév sok szempontból mérföldkő volt az intézmény történetében, több éves építkezés eredményeként új épületrésszel és egyéb minőséget javító változással lettek gazdagabbak. Az eltelt évtizedek alatt kialakultak a Vak Bottyán-os hagyományok, megannyi program, sikeres pályázat, versenyeredmény forrt össze az iskola nevével, amelyet 2013 őszén a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége kiváló tehetségpontként ismert el, a minősítés három évre szól.

Szerző -
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív
Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Fotó: Paksi Hírnök archív

70 éves a Paksi Vak Bottyán Gimnázium. Az évforduló alkalmából ünnepi estet tartanak október 2-án, amire minden érdeklődőt várnak. A program egykori diákok képzőművészeti tárlatának megnyitójával kezdődik 16.30-kor, majd 17 órától a középiskola egykori és jelenlegi diákjai adnak műsort.

A gimnázium 2015/16-os tanéve a születésnap jegyében telik. Pályázatot hirdetnek két területen „70kedünk” címmel, a nevezők filmet készíthetnek, illetve fotópályázaton vehetnek részt. A magyar kultúra napjához kapcsolódó Bottyán-pályázatot új témakörrel bővítve rendezik meg, a pályázók az iskola névadójáról szóló vagy a gimnáziumban végzett, híres paksiak életútját feldolgozó pályamunkával is jelentkezhetnek.